Yıl: 2022   Sayı: 26

Sinem TAPKI
1- KENTSEL MEKANDAKİ DUYUMLAR: YELDEĞİRMENİ BÖLGESİ DUYUMSAL ANALİZİ

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.03
  Özet   Tam Metin
Drahşan UĞURYOL
2- YILDIZ SARAYI BAHÇELERİNDE KULLANILAN KAYA İŞİ ÖĞELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.04
  Özet   Tam Metin
Nursen IŞIK, Fatma Meral HALİFEOĞLU, Süleyman İPEK, Mücahit POLAT
3- ZEMİNE BAĞLI OLUŞAN SORUNLARIN TESPİTİNDE GEORADAR (GPR) KULLANIMI: DİYARBAKIR İSKENDER PAŞA TÜRBELERİ

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.05
  Özet   Tam Metin
Ayşegül TANRIVERDİ KAYA, Serpil KUTLU
4- KENTSEL MORFOLOJİ YAKLAŞIMI İLE SAKARYA/ HENDEK KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASININ İRDELENMESİ

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.06
  Özet   Tam Metin
Arzu KALIN, Ayşe AZAKLI
5- KENTSEL MEKANI TANIMLAYAN ÖRTÜNÜN RETORİK ANALİZİNE DAİR BİR ÖNERİ

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.07
  Özet   Tam Metin
Nazlıcan BİRİNCİ ERTÜRK, Pınar KILIÇ ÖZKAN, Gaye BİROL
6- MİKRO-ÜTOPYA KAVRAMININ SİNE-MEKÂNSAL YANSIMASI: ‘DOWNSIZING’ FİLMİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.08
  Özet   Tam Metin
Aslı YILDIZ, Pınar DİNÇ KALAYCI
7- MİMARİ DÖNEMLERE GÖRE YÜKSEK YAPILARIN CEPHE ÖZELLİKLERİNİN FRAKTAL DEĞİŞİMİ

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.09
  Özet   Tam Metin
Özlem GEYLANİ, Aysun Ferrah GÜNER
8- MİMARİ EĞİTİMDE RİZOMATİK ÖĞRENME: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.01
  Özet   Tam Metin
Aybike ESER, Yener ALTIPARMAKOĞULLARI
9- KULLANICI DENEYİMİNDE HEDONİK VE PRAGMATİK YAKLAŞIMLARIN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.02
  Özet   Tam Metin