Year:2018   Issue: 15   Area: Tasarım

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 309

A BIOMIMETIC APPROACH FOR GENERATING CONCEPT IN EARLY DESIGN STAGE: THE DESIGN ACTIVITY MODEL

Ebru GEDİK ORCID Icon, Arzu ÖZEN YAVUZ ORCID Icon

Aim: The aim of this study is to consider biomimicry as an approach to produce concepts that are based on innovative design concepts in the early design phase in product design. Method: This study is in four stages. In the first stage, the basis of the concept development and biomimetic design approach was explored. In the second stage, activity layers’ of biomimicry integrated (bio-integrated) concept generation have been determined by taking the concept of biomimetic design into consideration in terms of integration into early design phase in line with the information obtained through research. In the third stage, a series of applied study involving researchers and graduate architecture students were carried out. In the final stage, design activity model of bio-integrated concept generation has been presented. Results: It has been seen that the bio-integrated concept generation is valid in concept generation in design. It is effective to create a design exit point. In this context, it can be used as an alternative to creative thinking techniques such as six hats, brainstorming, lateral thinking, which designers use to develop the concept. In the professional processes, while concepts are concentrated in the direction of production oriented and existing technological / market development, conceptual studies in design education are at the forefront. Therefore, it was determined that a high potential for use in design education. Conclusion: With this study, it is concluded that the bio-integrated concept generation can be a linguistic and productive creative thinking approach that can be used effectively in conceptual studies and in visionary concept studies in professional design processes.

Keywords: Product Design, Concept Generation, Biomimetic Design, Bio-Integrated Concept Generation.

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.4


ERKEN TASARIM EVRESİNDE KONSEPT OLUŞTURMAK İÇİN BİYOMİMETİK BİR YAKLAŞIM: TASARIM ETKİNLİK MODELİ

Bu çalışmanın amacı tasarım alanında yaratıcı çözümler geliştirmek amacıyla kullanılan biyomimikriyi, ürün tasarımında erken tasarım aşamasında yenilikçi tasarım konseptlerine temel oluşturan kavramları üretmek için bir yaklaşım olarak ele almaktır. Yöntem: Çalışma dört aşamalıdır. İlk aşamada konsept geliştirmenin ve biyomimetik tasarım yaklaşımının temelleri araştırılmıştır. İkinci aşamada araştırma yolu ile elde edilen bilgiler doğrultusunda, biyomimetik tasarım kavramı erken tasarım aşamasına entegrasyonu açısından ele alınarak biyomimikri entegre (bio-entegre) konsept oluşturmanın etkinlik katmanları belirlenmiştir. Üçüncü aşamada araştırmacıların ve lisansüstü mimarlık öğrencilerinin yer aldığı bir dizi uygulama gerçekleştirilmiştir. Son aşamada ise bu çalışma sonuçlarından hareketle bio-entegre konsept oluşturmanın bir yaklaşım olarak tasarım etkinlik modeli oluşturulmuştur. Bulgular: Uygulamalı çalışmalar ile bio-entegre konsept geliştirmenin kavram üretiminde geçerli olduğu görülmüştür. Problem odaklı olmayan süreçlerde tasarıma çıkış noktası oluşturmak için etkin olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda tasarımcıların konsept geliştirmede, kavram üretmek amacı ile kullandığı altı şapka, beyin fırtınası, yanal düşünme gibi yaratıcı düşünme tekniklerine alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. Özelikle tasarım eğitiminde kullanımı açısından potansiyelinin yüksek olduğu öngörülmektedir. Sonuç: Bu çalışma ile bio-entegre konsept geliştirmenin, tasarım sürecinde birden fazla kavramdan konsept üretilebilmesi, biyolojik tek bir ilham kaynağından pek çok kavram üretme potansiyeli ve doğadaki çeşitlilik göz önüne alındığında, profesyonel tasarım süreçlerinde vizyoner konsept çalışmalarında, tasarım eğitiminde ise kavramsal çalışmalarda etkin kullanılabilecek dilsel ve üretken bir yaratıcı düşünme yaklaşımı olabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ürün Tasarımı, Konsept Geliştirme, Biomimetik Tasarım, Bio-Entegre Konsept Geliştirme.

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.4


38