Year:2017   Issue: 11   Area: Görsel Sanatlar

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 176

Pelin AVŞAR KARABAŞ , Esra BÜTÜN

THE AGE OF GRACE, ROCOCO AND JEAN-HONORE FRAGONARD WITH HIS ARTWORKS

In this research information about the artistic understanding of the famous Rococo artist Jean Honore Fragonard is given Aim: In this study, it was tried to examine and interprete some of Jean Honore Fragonard’s artworks in Rococo style retrospectively. Method: This research is conducted in the screening model. Results: In response to the Baroque, Rococo, which emerged in France in the early 18th century, is a movement that creates awareness with exciting and elegant representations in which symmetrical compositions are preferred, with a subtle showdown in the foreground and with an ornamental and decorator understanding. Besides the notable similarities with the ornamental style of Baroque and Rococo, they often show differences in the use of soft circular lines and the fact that the ornaments are used with attentively and carefully detailed attitude. In addition to the art of painting, this understanding, improved with the examples applied in architecture both inside and outside, attracts attention with especially its subjects and funny, sparkling, easily understandable, emotional, romantic and colorful expressions. Antoine Watteau, François Boucher and Jean Honore Fragonard are among the most famous artists of the Rococo era. Conclusion: The artist, who usually paints the special requests of urban nobility, is known for his exquisite compositions that convey passionate images and reveal the Rococo spirit with his cheerful creations.

Keywords: Rococo, Jean Honore Fragonard, Antoine Watteau, François Boucher

Doi: 10.17365/TMD.2017.2.4


ZARAFET ÇAĞI ROKOKO VE RESİMLERİYLE JEAN HONORE FRAGONARD

Araştırmada ünlü Rokoko sanatçısı Jean Honore Fragonard ‘ın sanat anlayışı hakkında bilgiler verilmiştir. Amaç: Jean Honore Fragonard’ın Rokoko uslubunda ortaya koyduğu eserlerinden bir kısmını retrospektif olarak inceleyerek yorumlamak amaçlanmıştır. Yöntem: Nitel bir çalışma olan bu araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Barok’a tepki olarak 18.Yüzyıl başlarında Fransa’da ortaya çıkan Rokoko, süslemeci ve bezemeci bir anlayışla, incelikli gösterişin ön plana çıkarıldığı, simetrik kompozisyonların tercih edildiği heyecan verici ve zarif temsilleriyle farkındalık yaratan bir akımdır. Barok’taki gibi süslemeci yapısıyla dikkat çeken benzerliklere sahip olmasıyla birlikte, çoğunlukla yumuşak dairesel çizgilerin kullanılması ve süslemelerin adeta bir nakış gibi işlenircesine detaycı bir tutumla çalışılması yönleriyle farklılıklar göstermektedir. Resim sanatının yanı sıra; mimaride iç ve dış mekanlarda da uygulanan örneklerle geliştirilen bu anlayış, özellikle ele alınan konular ve eğlenceli, ışıltılı, kolay anlaşılır, duygusal, romantik ve renkli anlatımlarıyla dikkat çekmektedir. Antoine- Watteau, François Boucher ve Jean Honore Fragonard Rokoko döneminin en ünlü sanatçıları arasındadır. Sonuç: Genellikle yüksek sınıftan özel müşterilerin siparişlerini yapan sanatçı, neşeli yapıtlarıyla Rokoko ruhunu açığa çıkaran tutkulu görüntüleri aktaran zarif kompozisyonları ile tanınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rokoko, Jean Honore Fragonard, Antoine Watteau, François Boucher

Doi: 10.17365/TMD.2017.2.4


47