Yıl:2017   Sayı: 10   Alan:  

Veli İLKE, E. Figen İLKE
PEYZAJ MİMARLIĞI, ŞEHİRCİLİK VE PARAMETRİK ÜSLUP ETKİLEŞİMİNİN KENTSEL TASARIMA YANSIMALARI
 
Kent planlama ve peyzaj mimarlığı, planlama ve tasarım arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlayan, uyum sağlayabilir süreç tabanlı planlama ve tasarım yöntemleri geliştirmek son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan araştırma konusudur. Bu bağlamda, geleceğin kentsel peyzajlarını şekillendirecek melez disiplinler üstü ortamın tarif edilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada, peyzaj şehirciliğinin eksik vaatlerini ve parametrik dönemin biçimsel kaygılarının ötesinde, sosyo-ekolojik süreçler ile ilişkilendirilmiş kentsel tasarım sentezi oluşturmak amaçlanmıştır.Bu kapsamda, peyzaj mimarlığı ve şehircilik etkileşiminin, kent ekolojisinin bilimsel birikimi ve parametrik dönemin teknolojik araçlarının rehberliğinde kentsel tasarım alanındaki etkileşimlerine tanımlama getirilmiştir. İlk olarak, günümüz kentsel mekân algısındaki değişim ve peyzaj şehirciliğinin temelleri ve mevcut uygulamaları incelenmiştir. İkinci olarak: parametrik üslubun temelleri ve şehircilik alanındaki uygulamalarına değinilmiştir. Üçüncü olarak, kentleri insan egemen karmaşık ekosistemler olarak kabul eden kent ekolojisi üzerinde durulmuştur. Son olarak, kentsel ekosistemlerdeki akışları yöneten altyapı olarak peyzaj fikrinin kentsel tasarım alanına yansımaları ve parametrik araçlarla oluşturulan ilişkisel alan tanımlanmıştır. Böylece, geleceğin kentsel mekân algısını şekillendirecek melez alana ilişkin öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Şehirciliği, Altyapı Olarak Peyzaj, Kent Ekolojisi, Parametrik Üslup

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.014.x

THE REFLECTIONS OF INTERACTIONS AMONG LANDSCAPE ARCHITECTURE, URBANISM AND PARAMETRIC STYLE ON URBAN DESIGN
 
Improving adaptable process-based planning and design methods that aims to fill the gaps between urban planning and landscape architecture, planning and design has been frequently emphasized as a research subject over the last decade. In this context, defining the hybrid transdisciplinary field that shapes future urban landscapes is important subject. Beyond the deficient commitments of landscape urbanism and stylistic concerns of parametricism, the research aims to constitute the synthesis of urban design approaches associated with socio-ecological processes. Within the scope of the research, the interaction between landscape architecture and urbanism defined under the guidance of the scientific knowledge of urban ecology and digital technologies of parametric era: Firstly, the change of present urban space perception, the fundamentals of landscape urbanism and the practices in the field of urban design have been investigated. Secondly, the fundamentals of parametricism and the practices in the field of urban design have been mentioned. Thirdly, urban ecology that accepts cities as human dominated ecosystems has been emphasized. Lastly, the idea of landscape as infrastructure that conducts the flows of urban ecosystems on urban design and the relational field comprised by parametric technologies have been defined. Thus, we have given suggestions concerning the hybrid field that can form the future urban landscapes.

Keywords: Landscape Urbanism, Landscape As Infrastructure, Urban Ecology, Parametricism

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.014.x

Tam Metin