Year:2020   Issue: 19   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 471

Gözde ÇAKIR KIASIF ORCID Icon

WATER MANAGEMENT AND WATER-EFFICIENT HOTEL DESIGNS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY: COMPARISONS OF LEED-CERTIFIED SUSTAINABLE HOTELS IN ISTANBUL

Aim: The purpose of the study was to reveal which practices and strategies that LEED certified sustainable hotels can achieve substantial water savings within the scope of water efficiency. It was also aimed to present the significance of water-efficient hotels for water management and understand whether or not water-efficient sustainable hotels are a reason for preference for hotel customers. Method: At the first stage, a literature review was conducted. In the field study, 12 LEED-certificated hotels in Istanbul were examined by the stages of description, analysis and interpretation, and a questionnaire was applied with the customers of the hotels. Results: The LEED Water Efficiency scores of the 12 hotels in Istanbul were examined and compared. The Renaissance Bosphorus Hotel, Park Dedeman Levent, Wyndham Grand Levent and The House Hotel Bomonti were the most successful ones with 10 complete points each, followed by the Hampton By Hilton with 9 points. The Hilton Garden Inn-Golden Horn and Hilton Garden Inn-Istanbul Airport hotels had 8 points, while the Oryapark Crowne Plaza Hotel and Burla Seba Hotel had 6 points. The Baylo Suites and Clarion Hotel Golden Inn hotels had 2 points each, while the IMES Four Points by Sheraton had no points. When the LEED Water Efficiency of the hotels was analyzed, the general mean score was 3.66 in terms of water-efficient landscape organization. There was a significant success in terms of Usage of Innovative Wastewater Technologies at the hotels with a mean score of 4.33. The general mean score was 3.41 in terms of Reduction of Water Usage. Finally, in the 1st question of the questionnaire directed towards the customers of the hotels, it was observed that familiarity with the concepts of sustainability and the LEED certificate was higher in the men than the women, youths than the elderly, single participants than the married ones, the students than the retired individuals and those who were more educated than those who were less educated. All groups responded positively to the 2nd question “did the sustainable nature of the hotel you are staying in affect your preference positively, or will it affect it positively in the future?” Conclusion: It has been demonstrated that LEED certified sustainable hotels in Istanbul can use water effectively far above average with its landscape arrangements, sanitary equipment preference and wastewater technologies and is successful in terms of water management. In which technologies all hotels were highly adequate, adequate, moderate, inadequate and highly inadequate in terms of water efficiency was analyzed. It was shown that a water-efficient hotel with the LEED certificate could be a reason for preference among domestic/international tourists.

Keywords: Water Conservation, LEED, Water Efficiency, Wastewater Technologies, Sustainable Hotels

Doi: 10.17365/TMD.2020.1.4


SU YÖNETİMİ VE YAPI ENDÜSTRİSİNDEKİ SU ETKİN OTEL TASARIMLARI: İSTANBUL’DAKİ LEED SERTİFİKALI SÜRDÜRÜLEBİLİR OTEL KARŞILAŞTIRMALARI

Amaç: Çalışmanın amacı, LEED sertifikalı sürdürülebilir otellerin su etkinliğini ele alarak hangi uygulamalar ve stratejilerle ciddi su tasarrufları elde edebileceğini ortaya koymaktır. Ayrıca su etkin otellerin su yönetimi için önemini ve otel müşterilerinde bir tercih nedeni olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Yöntem: İlk aşamada alanyazın taraması yapılmıştır. Alan çalışmasında İstanbul’daki 12 LEED sertifikalı otel betimleme, analiz ve yorumlama aşamalarıyla incelenip otel müşterilerine anket uygulanmıştır. Bulgular: İstanbul’daki 12 otelin LEED Su Etkinliğinden aldığı puanlar incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Renaissance Bosphorus Hotel, Park Dedeman Levent, Wyndham Grand Levent ve The House Hotel Bomonti’nin 10 tam puan ile en başarılı olduğu hemen arkasından 9 puan ile Hampton By Hilton geldiği görülmüştür. Hilton Garden Inn-Golden Horn ve Hilton Garden Inn-İstanbul Airport otelleri 8 puan, Oryapark Crowne Plaza Hotel ve Burla Seba Hotel 6 puan almıştır. Baylo Suites ve Clarion Hotel Golden Inn’ın 2 puan ve IMES Four Points By Sheraton otelin hiç puan alamadığı ortaya konmuştur. Otellerin LEED Su Etkinliği analiz edildiğinde su etkin peyzaj düzenlemeleri bakımından genel ortalamanın 3,66 olduğu saptanmıştır. Yenilikçi Atık Su Teknolojilerinin otellerde kullanılması ele alındığında 4,33 genel ortalama ile ciddi bir başarı ortaya konmuştur. Su Kullanımını Azaltma uygulamalarında ise 3,41 genel ortalama elde edilmiştir. Son olarak otel müşterilerine yöneltilen anketin 1.sorusunda yabancı turistin yerli turiste, erkeklerin kadınlara, gençlerin yaşlılara, bekarların evlilere, öğrencilerin emeklilere, eğitimlinin eğitimsize nazaran LEED ve Sürdürülebilirlik kavramına daha hakim olduğu gözlenmiştir. Tüm gruplar “Kaldığınız Otelin Sürdürülebilir Bir Otel Oluşu Tercihinizi Olumlu Yönde Etkiledi mi veya Bundan Sonra Etkileyecek mi?” şeklinde yöneltilen 2.soruya olumlu yanıt vermiştir. Sonuç: İstanbul’daki LEED sertifikalı sürdürülebilir otellerin peyzaj düzenlemeleriyle, sıhhı ekipman tercihiyle ve atık su teknolojileriyle suyu ortalamanın oldukça üstünde etkin bir şekilde kullanabildiği ve su yönetimi açısından başarılı olduğu ortaya konmuştur. Tüm otellerin su etkinliği açısından hangi teknolojilerde çok yeterli, yeterli, orta, yetersiz veya çok yetersiz olduğu analiz edilmiştir. LEED sertifikalı su etkin bir otelin yerli/yabancı turistte tercih nedeni olabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Su Korunumu, LEED, Su Verimliliği, Atık Su Teknolojileri, Sürdürülebilir Oteller

Doi: 10.17365/TMD.2020.1.4

Page Range: 97-133


164