Year:2022   Issue: 26   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 596

Nursen IŞIK ORCID Icon,Fatma Meral HALİFEOĞLU ORCID Icon,Süleyman İPEK ORCID Icon,Mücahit POLAT ORCID Icon

USING GEORADAR (GPR) IN DETECTION OF GROUND PROBLEMS: DIYARBAKIR İSKENDER PASHA TOMBS

Aim: This study was carried out in order to determine the causes of structural problems and damages due to the ground in the tombs of Iskender Pasha Mosque. Method: Georadar (GPR) surveys were carried out by expert geophysical engineers to determine the location and level of soil-related structural problems and damages in two tombs located southeast of the Iskender Pasha Mosque. In georadar scans, Python-3 GPR device and 100 Mhz and 1.8 Ghz antenna were used. In georadar (GPR) measurement studies, data processing steps were followed and Reflex W (Sandmeier, 2003:31) program was used for these operations. Results: Structural problems, which were determined observationally by fieldwork in the tombs of İskender Pasha Mosque, were instrumentally supported by georadar (GPR) scans. As a result of the scans, voids, collapses and flooded areas on the tomb floors and their locations were determined. Conclusion: In this study, the locations and damage levels of the structural problems on the floors of the two tombs located southeast of the Iskender Pasha Mosque were determined by georadar (GPR) surveys. In the scans, it has been determined that there are subsidence deformations and areas that receive water in the first (1) and second (2) tombs, and the locations and levels of damage and deformations are shown with radargram sections. The study was completed by presenting suggestions for the structural problems that occurred in the tombs where ground surveys were made.

Keywords: Ground Damages, İskender Pasha Mosque, Tomb, Georadar (GPR)

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.05


ZEMİNE BAĞLI OLUŞAN SORUNLARIN TESPİTİNDE GEORADAR (GPR) KULLANIMI: DİYARBAKIR İSKENDER PAŞA TÜRBELERİ

Amaç: Bu çalışma, İskender Paşa Cami türbelerinde, zemine bağlı oluşan sorunlar ve hasarların nedenlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: İskender Paşa Caminin güneydoğusunda bulunan iki adet türbedeki zemin kaynaklı oluşan sorunlar ve hasarların konumları ve düzeylerinin tespiti için uzman jeofizik mühendisleri tarafından georadar (GPR) taramaları yapılmıştır. Georadar taramalarında Python-3 GPR cihazı ile 100 Mhz ve 1.8 Ghz anten kullanılmıştır. Georadar (GPR) ölçüm çalışmalarında veri işlem basamakları izlenerek, bu işlemler için Reflex W (Sandmeier, 2003:31) programı kullanılmıştır. Bulgular: İskender Paşa Cami türbelerinde yapılan alan çalışmasıyla gözlemsel olarak tespit edilen sorunlar, aletsel olarak georadar (GPR) taramaları ile desteklenmiştir. Taramalar sonucunda, türbe zeminlerinde çökme hasarları ile kısmi boşluk ve su almış alanlar ve konumları belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, İskender Paşa Cami güneydoğusunda bulunan iki adet türbede zemine bağlı oluşan sorunların konumları ve hasar düzeyleri, georadar (GPR) taramaları ile belirlenmiştir. Taramalarda, birinci (1) ve ikinci (2) türbede çökme deformasyonları ile su alan bölgeler olduğu tespit edilmiş, hasar ve deformasyonların konumları ve düzeyleri radargram kesitleriyle gösterilmiştir. Zemin taramaları yapılan türbelerde, zemine bağlı oluşan sorunlara yönelik öneriler sunularak çalışma tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zemin Hasarları, İskender Paşa Cami, Türbe, Georadar (GPR)

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.05

Page Range: 104-132


145