Year:2019   Issue: 17   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 348

Begüm NAFİZOĞLU ORCID Icon,Emel BİRER ORCID Icon

THE OBSERVATION OF THE EFFECT OF WALKABILITY EXPERIENCE THROUGH ALANYA

Parallel to re-questioning the concept of urbanization in the world especially through the recent years, there are many researches being made on the livability of the cities and the urban quality of life. Although cities with higher life standards are more livable than the others, there are still some certain criteria that should be paid attention to in such cities. Criteria such as how people spend their time, which activities they occupy themselves with, in what ways they transport to where and if the city is walkable show the quality of life and the livability of that city. Walkability, rather than implying the mere act of walking from one place to the other, is a criteria that promotes transportation, touring, socializing, healthy life and environment in cities that has high quality of life and walking routes. Alanya is a city that grows irregularly with the effects of tourism and conclusively the livability of the city is negatively affected by the increasing population and migration. The aim of this essay is to analyze the concepts of quality of life and livability on the basis of walkability by investigating Alanya. Method: Within this study, an urban reading is performed on Alanya in terms of walkability experience using the urban reading measurements of Jan Gehl. Results: Various results were obtained on demographic density, activities, usage density, habits, public space, eating and drinking, resting and ground floor usages based on observations, investigations and analyses in the Alanya Fortress area and its surroundings. Conclusion: In consideration of the results, 9 urban routes that would increase the urban experience are suggested and the target is to raise the quality of life with each of these routes that the citizens experience the city by walking.

Keywords: The Quality of Life, Livability, Urban Sustainability, Route, Jan Gehl

Doi: 10.17365/TMD.2019.2.5


YÜRÜNEBİLİRLİK DENEYİMİNİN ALANYA ÜZERİNDEN OKUNMASI

Özellikle son yıllarda dünyadaki kentleşme kavramının yeniden sorgulanması paralelinde kentlerdeki yaşanabilirlik ve kentsel yaşam kalitesine yönelik çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yaşam kalitesi yüksek olan kentler daha yaşanabilir yerler olmakla beraber, bu kentlerde de dikkat edilmesi gereken bir takım kriterler mevcuttur. İnsanların nasıl zaman geçirdikleri, hangi aktivitelere ağırlık verdikleri, nerelere hangi şekilde ulaştıkları, kentin yürünebilir bir kent olup olmaması gibi çeşitli kriterler, o kentin yaşam kalitesini ve yaşanabilirliğini göstermektedir. Yürünebilirlik, sadece bir yerden bir yere gitme eyleminden çok, yaşam kalitesi yüksek ve yürüme rotaları olan kentlerde, ulaşım, gezme, sosyalleşme, sağlıklı yaşam ve çevreyi destekleyici bir kriterdir. Alanya turizmin etkisiyle günden güne düzensiz bir biçimde büyüyen ve buna bağlı olarak artan nüfus ve göçlerle yaşanabilirliğin olumsuz etkilendiği bir kenttir. Bu makalenin amacı, Alanya’da yapılan bir kent okumasıyla yaşam kalitesi ve yaşanabilirlik kavramlarını yürünebilirlik üzerinden analiz etmektir. Yöntem: Bu çalışmada, Jan Gehl’in kent okuma ölçütleri kullanılarak yürünebilirlik deneyimi üzerinden Alanya için bir kent okuması yapılmıştır. Bulgular: Alanya Kalesi ve çevresinde yapılan çeşitli gözlem, araştırma ve analizler sonucunda, alanda demografik ve kullanım yoğunluğuna, etkinliklere, alışkanlıklara, kamusal alan, yeme içme, dinlenmeye ve zemin kat kullanımlarına ilişkin çeşitli bulgular tespit edilmiştir. Sonuç: Elde edilen bulgular ışığında kentsel deneyimi arttıracak 9 adet kent rotası önerilmiş ve kentlinin yürüyerek kenti deneyimlediği her rotada yaşam kalitesinin artması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Yaşanabilirlik, Kentsel Sürdürülebilirlik, Rota, Jan Gehl

Doi: 10.17365/TMD.2019.2.5

Page Range: 1-32


72