Year:2017   Issue: 11   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 171

Timur KAPROL

INTRODUCING THE ARCHITECTURE STUDENT TO THE AWARENESS OF DISABILITY AND ITS CONTRIBUTIONS TO ARCHITECTURAL DESIGN

Aim: Studies in theeducation of the architect can didatetodetermine the social needs, produceus able knowledge for thesociety, and especially gain awareness of disability are elaborated in this text. Method: For this purpose, primarily in the structuring of the architecture education, answers to questions such as for whom, of what ability, where, and how were sought by examining international ideas and propositions. In the obtained theoretical study, expectations from the architect were exhibited in the area of architectural design, Professional context, social studies, and disability. Results: In the light of these data, details for research on ‘Awareness’ which was produced after the interviews conducted by architect candidates with disabled individuals with in the ‘Design for Everyone’ course in 2014-2015 and 2015-2016 Spring Terms in Trakya University, Faculty of Architecture, Department of Architecture. Conclusion: Data on sympathy and awareness that the architect candidate reached as the result of the conducted interviews a represented in the conclusion.

Keywords: Disability, Awareness,Architecture, Education, Design forEveryone

Doi: 10.17365/TMD.2017.2.1


YETİ YETMEZLİĞİ FARKINDALILIĞININ MİMARLIK ÖĞRENCİSİNDE YARATILMASI ve MİMARİ TASARIMA GETİRİLERİ

Amaç: Mimar adayının eğitiminde, toplumsal ihtiyaçları tespit edebilmesini sağlamak, toplum için kullanılabilir bilgi üretimine yönlendirmek, özellikle yeti yetmezliği konusunda farkındalık kazanması için yapılan çalışmalar makalede irdelenmiştir. Yöntem: Çalışmada, Mimarlık eğitiminin yapılanmasında, uluslararası düşünce ve tavsiyeler incelenmiş, kim için? Hangi yetide? Nerede? Nasıl? Sorularına yanıt aranmıştır. Elde edilen kuramsal çalışmada mimari tasarım alanında, mesleki bağlamda, toplumsal çalışmalarda, mimardan yeti yetmezliği kapsamında beklentiler ortaya konmuştur. Bulgular: Elde edilen veriler ışığında; Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde ‘Herkes İçin Tasarım’ Dersinde 2014-2015 ve 2015- 2016 Bahar Yarı Yılında, mimar adayının yeti yetmezliği yaşayan bireylerle yaptığı görüşmeler sonrası gerçekleşen ‘Farkındalık’ araştırmalarının detayları verilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada ‘Mimar Adayı’nın empati ve karşılıklı görüşmeler sonucunda vardığı farkındalık verileri sonuç bölümünde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yeti Yetmezliği, Farkındalık, Mimarlık Eğitimi, Herkes için Tasarım

Doi: 10.17365/TMD.2017.2.1


47