Year:2014   Issue: 1   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 6

Murat KORKMAZ , Nur DİLBAZ ALACAHAN

FINANCIAL RESEARCH OF EFFICIENCY OF INSULATION SYSTEMS ABOUT HEAT, MOISTURE AND SOUND IN PHYSICAL PROTECTION OF TODAY’S STRUCTURES

Today is age of economy due to gradually decreasing natural resources, increased costs and low level of income. Fast development of life standards and advancement of technologic structure have brought along the life comfort. Especially rapidly changing ecological system makes the usage of this technology obligatory. Some factors like seasonal changes, temperature, rain and cold have made today’s people to protect physically and to take precaution. Today’s structures should be protected physically and their moisture, heat and sound insulations should be provided due to increased heating costs and with the purpose of providing some life comforts. Structures should be physically protected due to gradually increasing heating costs and the parallel decrease in income level or inequality between income and expenses. Therefore, in this study, physical protection of structures and costs of exterior insulation systems of today’s buildings, and economic rent and life comfort provided to homeowners were discussed. A literature study regarding how much rent the annual average fuel consumption provides by insulating the structures physically and what they give to homeowners financially.

Keywords:

Doi: 10.17365/TMD.2014019184


GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM SİSTEMLERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN FİNANSAL AÇIDAN ARAŞTIRILMASI

Giderek azalan doğal kaynaklar, artan maliyetler ve gelir seviyesinin düşmesi nedeniyle artık günümüz tasarruf devri olmuştur. Yaşam standartlarının hızla gelişmesi, teknolojik yapının ilerlemesi yaşam konforunu da beraberinde getirmiştir. Özellikle hızla değişen ekolojik sistem bu teknolojinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Mevsimsel değişiklikler sıcaklık, yağış, soğuk gibi bazı faktörler günümüz insanının fiziki açıdan korunmasını ve önlem almasını zorunlu hale getirmiştir. Artan ısınma maliyetleri ve bazı yaşam konforunun sağlanması amacıyla günümüz yapılarının fiziksel açıdan korunmaları nem, ısı ve ses izolasyonun sağlanmasını gerektirmektedir. Her geçen gün artan ısınma maliyetleri ve gelir seviyesinin buna paralel olarak düşmesi ya da gider ile gelirin birbirini desteklememesi nedeniyle yapıların fiziksel açıdan korunmasını gerektirmektedir. Bu nedenle bu çalışmada yapıların fiziki açıdan korunmaları, özellikle günümüz konutlarının dış cephe izolasyon sistemlerinin maliyetleri ve bu maliyetlere paralel olarak konut sahiplerine sağladığı başta ekonomik rant ile yaşam konforu ele alınmıştır. Yıllık ortalama yakıt tüketiminin yapılar fiziki açıdan izole edilerek ne kadar bir gider rantı sağlamaktadır ve konut kullanıcılarına bu yönde ne finansal açıdan ne kazandırmaktadır şeklinde literatür çalışması gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Konut, İzolasyon, Maliyet, Standart, Kaynak, Mevsim, Sıcaklık, Soğuk, Nem

Doi: 10.17365/TMD.2014019184