Year:2020   Issue: 21   Area: Interior Architecture  

Aylin ARAS
ACCESSIBILITY ANALYSIS OF REUSED HISTORICAL MUSEUM FOR PHYSICALLY DISABLED PEOPLE: MUSEUM BUILDINGS IN BURSA
 
Aim: This study investigated the accessibility of refunctionalized museums to people with disabilities. Method On-site observations were performed to determine whether refunctionalized museums were accessible to people with disabilities. Results: The results show that people with disabilities are denied experiencing refunctionalized museums because they cannot access them. Conclusion: Refunctionalized museums offer insufficient solutions to promote the accessibility of people with disabilities. Therefore, better solutions should be offered to help them access cultural heritage. However, it should be made sure that those solutions do not damage the cultural heritage while meeting their needs.

Keywords: Reuse, Cultural Heritage, People With Disabilities, Accessibility, User Experience

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.6

FİZİKSEL ENGELLİLER AÇISINDAN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMİŞ TARİHİ YAPILARIN ERİŞİLEBİLİRLİK ANALİZİ: BURSA’DAKİ MÜZE YAPILARI
 
Amaç: Bu araştırma, yeniden işlevlendirilmiş müze yapılarının fiziksel engelli kullanıcılar açısından erişilebilirliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmada, yeniden işlevlendirilen müze yapılarında gözlem ve yerinde tespitler yapılarak, bu yapıların fiziksel engelliler için uygunluk durumları değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada, özgün halinde farklı işlevlerde inşa edilmiş, yeniden işlevlendirilerek müze olarak kullanılan yapılara fiziksel engellilerin erişemediği ya da bu yapıları yeterince verimli deneyimleyemedikleri saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada, yeniden işlevlendirilmiş müze olarak kullanılan tarihi yapılarda engelli kullanıcılar için çözüm önerileri geliştirildiği tespit edilmesine rağmen, bu çözümlerin fiziksel engelli kullanıcıların müzeleri yardım almadan kullanabilmesi için yeterli olmadığı dikkati çekmiştir. Hem kültürel miras hem de fiziksel engelli kullanıcıları ortak payda da buluşturulması ihtiyacı görülmektedir. Uygulanacak çözümlerin hem kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de kültürel mirasa zarar vermeyecek nitelikte olması gerektiği vurgulanmak istenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeniden Kullanım, Kültürel Miras, Fiziksel Engelliler, Erişilebilirlik, Kullanıcı Deneyimi

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.6

Tam Metin