Year:2017   Issue: 11   Area: Peyzaj Mimarlığı

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 193

Okşan TANDOĞAN

AN ASSESSMENT OF CHILDREN’S IDEAL SCHOOLYARDS THROUGH THEIR DRAWINGS

Aim: The purpose of this study was to explore what children considered the ideal schoolground to be and thus give fresh impetus to research in this area. Method: This was a qualitative study in which children’s drawings were analysed to produce a picture of the ideal schoolyards from a child’s perspective. The sample consisted of children who were members of a chess club in the Çorlu district of Tekirdağ, Turkey. Results: At the end of the study it has been found that in children’s opinion the ideal schoolyard should have: green areas with trees, animals, water features such as swimming pool or a fishpond or something similar. The feature children most disliked in their existing schoolyards was the hard surface. Also the analysis of the children’s drawings made it apparent that they saw the school grounds as their playground. This is demonstrated by the inclusion of play equipment such as swings and slides in their drawings. Also children want to have sports facilities such as football, basketball, volleyball. Conclusion: Children want schoolyards naturalised with plants, sand, water and animals and find naturalistic landscapes more attractive for play than more obviously manmade landscapes.

Keywords: Schoolyard, Child’s development, Fear of Crime, Independent Mobility, Natural Environment

Doi: 10.17365/TMD.2017.2.2


ÇİZİMLERİ İLE ÇOCUKLARIN İDEAL OKUL BAHÇELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocukların hayallerindeki ideal okul bahçelerini araştırmak ve bu alandaki araştırmalara yeni bir ivme kazandırmaktır. Yöntem: Çalışma, çocuğun bakış açısıyla çocukların ideal okul bahçelerini belirlemek için çocukların çizimlerinin analiz edildiği nitel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklem kümesini Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan bir satranç kulübüne devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Bulgular: Çalışmanın sonunda çocukların görüşüne göre, ideal bir okul bahçesinde bulunması gereken unsurlar ağaçlar, hayvanlar, yüzme havuzu, su birikintisi gibi su elemanlarıdır. Çocukların mevcut okul bahçelerinde en çok hoşlanmadıkları unsur ise sert zemindir. Ayrıca çocukların çizimlerinin analizi okul bahçesini çocukların oyun alanı olarak gördüğünü açıkça ortaya koymuştur. Çocukların çizimlerinde görülen salıncak, kaydırak gibi oyun ekipmanları bunun bir göstergesidir. Çocuklar okul bahçelerinde futbol, basketbol sahası gibi spor alanlarını da istemektedirler. Sonuç: Çocuklar bitkiler, kum, su ve hayvanlarla birlikte doğal okul bahçeleri istemekte, doğal peyzajı insan yapımı peyzajlardan daha çekici bulmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Okul Bahçesi, Çocuğun Gelişimi, Suç Korkusu, Bağımsız Hareketlilik, Doğal Çevre

Doi: 10.17365/TMD.2017.2.2


62