EDİTÖRLER

BAŞ EDİTÖRLER

Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi - Resim / Çağdaş ve Dünya Sanat Tarihi

Doç. Dr. Levent ARIDAĞ - Gebze Teknik Üniversitesi - Mimarlık Bölümü

 

BAŞ EDİTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Bülent SALDERAY - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Temel Sanat Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk - İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Mühendisliği Bölümü

 

 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ ve SİSTEM EDİTÖRÜ

Doç. Dr. Levent ARIDAĞ - Gebze Teknik Üniversitesi

 

DİL EDİTÖRLERİ

Prof. Dr. Feryal ÇUBUKÇU - Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce)

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN - Marmara Üniversitesi (İngilizce ve Rusça)

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL - Erciyes Üniversitesi (Arapça)

Doç. Dr. Gülsemin HAZER - Sakarya Üniversitesi (Türkçe)

Doç. Dr. Gökşen ARAS - Atılım Üniversitesi (İngilizce)

Doç. Dr. Yakup POYRAZ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah KARATAŞ - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İngilizce)

Dr. Sinem HERGÜNER - Gazi Üniversitesi (İngilizce)

 

İSTATİSTİK VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME ALAN EDİTÖRLERİ

Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN - Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Hakan BÜYÜKLÜ – Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi. Emre DÜNDER - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

TEKNİK EDİTÖRLER

Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ - Hitit Üniversitesi

Burhan MADEN

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Anke VAN HAL - Nyendore Business University

Prof. Dr. Ahmet ÖZOL - Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK - Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER - Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Aysu AKALIN – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Allen BALL – University of Alberta

Prof. Dr. Basri ERDEM - Işık Üniversitesitesi

Prof. Dr. Barnabas NAWANGWE - Makerere University

Prof. Dr. Daniel K. BROWN – Wictoria University

Prof. Dr. Erdem ÜNVER - Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ - Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun ÇAĞLAYAN - Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. George DODDS - Tennessee University

Prof. Dr. H. Müjde AYAN – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin ELMAS - Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Jules LUBBOCK – University of Essex

Prof. Dr. Liz JAMES – University of Sussex

Prof. Dr. Mark DEKAY - Tennessee University

Prof. Dr. Marc Aurel SCHNABEL - Wictoria University

Prof. Dr. Monika CHAO-DUIVIS – Tudelft

Prof. Dr. Nihal ARIOĞLU - Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz YILMAZ - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Öner DEMİREL - Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ – Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Ricardas BARTKEVICIUS - Lietuvos Edukologijos University

Prof. Dr. Rolee ARANYA - NTNU

Prof. Dr. Setha LOW – City University of New York

Prof. Dr. Scott WALL - Tennessee University

Prof. Dr. Thijs ASSELBERGS – Tudelft

Prof. Dr. Yahaya bin AHMAD – University of Malaya

Doç. Dr. Ayşe Derya KAHRAMAN – İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Alfredo ANDIA – FIU

Doç. Dr. Derya GÜLEÇ ÖZER – İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Fitnat ÇİMŞİT KOŞ – Gebze Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan SAĞLAM – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Mohammad Arif KAMAL - Aligarh Muslim University

Doç. Dr. Payam SHAFIGH – University of Malaya

Doç. Dr. Shahin VASSIGH - Florida International University

 

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Fevzi PAPAKÇI

Av. İbrahim DURSUN

Av. Mehmet AYDIN

Av. Nazmi ARİF

Av. Onur BAYKAN

Av. Rozerin Seda KİP

Av. Yusuf ÇİMEN