Yıl: 2016   Sayı: 9

Filiz ŞENKAL SEZER
1- ISI YALITIMINDA VERIMI ETKILEYEN PARAMETRELER VE TÜRKIYE’DE ISI YALITIM UYGULAMALARINA YÖNELIK SISTEM TASARIMI ÖNERISI

Doi: 10.17365/TMD.20160921731
  Özet   Tam Metin
Ebru ÇUBUKÇU, Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA
2- PLANLAMA EĞİTİMİNİN BİLİŞSEL HARİTA GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SANAL MEKÂNLARDA DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Doi: 10.17365/TMD.2016922566
  Özet   Tam Metin
Sima POUYA, Elif AKYOL ŞATIROĞLU, Öner DEMİREL
3- ÖZEL EĞİTİM OKUL BAHÇESİNDEKİ ALAN KULLANIMLARININ ENGELLİLER İÇİN UYGUNLUĞUNUN İRDELENMESİ

Doi: 10.17365/TMD.2016922564
  Özet   Tam Metin
B. Ece ŞAHİN, Neslihan DOSTOĞLU
4- BAĞIMSIZ ATÖLYE MODELİ: OKULÖNCESİ EĞİTİMİN DESTEKLENMESİ VE İŞLEVSEL GEREKSİNİMLER

Doi: 10.17365/TMD.2016922561
  Özet   Tam Metin
Mehmet Onur SENEM, Levent ARIDAĞ
5- EKOLOJİK TASARIM YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE PROJE YARIŞMALARI

Doi: 10.17365/TMD.2016922563
  Özet   Tam Metin
Yavuz ALKAN, Alper SAĞLIK, Abdullah KELKİT
6- SİTE YERLEŞİMLERİNDE DIŞ MEKÂN – PEYZAJ NİTELİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ VE KONUT DEĞERLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇANAKKALE KENTİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2016922567
  Özet   Tam Metin
Özgür YERLİ
7- BİR YAPININ KAMUSAL AÇIK YEŞİL ALAN ŞEKLİNDE TASARLANMASI

Doi: 10.17365/TMD.2016922562
  Özet   Tam Metin
Tuğba DÜZENLİ, Sema MUMCU, Emine EREN
8- PEYZAJ MİMARLIĞINDA ÇATI BAHÇELERİNİN KULLANIM AMAÇLARI: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2016922568
  Özet   Tam Metin
Alper SAĞLIK, Yavuz ALKAN, Abdullah KELKİT, Gülşah ÇAVUŞOĞLU, Elif SAĞLIK
9- PEYZAJ MİMARLIĞINDA FONKSİYONEL MEKÂN ÇÖZÜMLEMESİNE YÖNELİK BİR TASARIM ÇALIŞMASI

Doi: 10.17365/TMD.2016922565
  Özet   Tam Metin