Yıl: 2021   Sayı: 22

Tuğçe KÖK, Esin FAKIBABA DEDEOĞLU, Meryem YAÇIN
1- OYUN MEKÂNLARI TASARIM ÖLÇÜTLERİNİN ÇOCUK GELİŞİMİNE ETKİSİ; IŞIK, RENK VE DOKU

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.22.01
  Özet   Tam Metin
A. Yeliz GÖĞEBAKAN, F. Duygu SABAN
2- KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİN KIRSAL MİMARİYE YANSIMASI: CEYHAN BURHANLI KÖYÜ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.22.05
  Özet   Tam Metin
Zuhal İNCEOĞLU, Asena SOYLUK
3- OFİS YAPILARININ PLAN TİPİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ; ANKARA ESKİŞEHİR YOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.22.04
  Özet   Tam Metin
Drahşan UĞURYOL
4- İSTANBUL’UN TARİHİ BAHÇELERİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN GROTTOLAR VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.22.03
  Özet   Tam Metin
Banu BEKCİ, Çiğdem BOGENÇ
5- PEYZAJ MİMARLIĞI TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE DOĞAYA ÖYKÜNME

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.22.02
  Özet   Tam Metin