Yıl: 2020   Sayı: 21

Fatoş ÇAKICIOĞLU İLHAN, Meryem YALÇIN
1- ÇEVRESEL GRAFİK TASARIMININ DESTEKLEYİCİ BİR UNSUR OLARAK HASTANELERDE MEKAN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.1
  Özet   Tam Metin
Merve KURT KIRAL, Emel AKIN
2- PASAJLARDA MEKÂNSAL BİÇİMLENME: ANKARA-YENİŞEHİR PASAJLARI

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.7
  Özet   Tam Metin
Aylin ARAS
3- FİZİKSEL ENGELLİLER AÇISINDAN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMİŞ TARİHİ YAPILARIN ERİŞİLEBİLİRLİK ANALİZİ: BURSA’DAKİ MÜZE YAPILARI

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.6
  Özet   Tam Metin
Serkan PALABIYIK, Derya DEMİRCAN
4- MİMARLIKTA HESAPLAMALI TASARIM YÖNTEMLERİNE AİT POTANSİYELLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ MODELİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.5
  Özet   Tam Metin
Selin AKTÜRK, Özgür EDİZ
5- ATIL KÖY OKULLARI BAĞLAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRME: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.4
  Özet   Tam Metin
Çiğdem BOGENÇ
6- RİZE DEREPAZARI TURİZM POTANSİYELİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK PLANLAMA STRATEJİLERİ

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.2
  Özet   Tam Metin
Gizem ÖZKAN ÜSTÜN, Pınar DİNÇ KALAYCI
7- MİMARLIK-MÜZİK ETKİLEŞİMİNE ‘ÖTE’ YAKLAŞIM: MARCOS NOVAK’IN AKIŞKAN MİMARLIĞI VE MÜZİK İLİŞKİSİ

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.3
  Özet   Tam Metin