Yıl: 2020   Sayı: 20

Eylem AKGÜL YALÇIN, Oğuz YILMAZ
1- YER DUYGUSU VE PEYZAJ DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KAMPÜSLER ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

10.17365/TMD.2020.20.2
  Özet   Tam Metin
Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ, Sema ATAŞ
2- TASARIM EĞİTİMİNDE ANLAMBİLİMİN ÖNEMİ

10.17365/TMD.2020.20.3
  Özet   Tam Metin
Edibe Begüm ÖZEREN, Esra ÖZKAN YAZGAN, Aysu AKALIN
3- OLAĞANÜSTÜ EVRENSEL DEĞER BAĞLAMINDA ÖZGÜNLÜK VE BÜTÜNLÜK: SAFRANBOLU, ESKİ ÇARŞI

10.17365/TMD.2020.20.0X1
  Özet   Tam Metin
Damla ATİK
4- TEMEL TASARIM ÜRÜNLERİNDEKİ YORUM ÇEŞİTLİLİĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME DENEYİMİ

10.17365/TMD.2020.20.4
  Özet   Tam Metin