Yıl: 2019   Sayı: 16

Özgür YERLİ, Engin EROĞLU, Sertaç KAYA
1- BOTANİK BAHÇESİ TASARIM SÜRECİ VE KULLANICILARA SAĞLADIĞI İMKANLARIN BELİRLENMESİ: DÜZCE BOTANİK BAHÇESİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.1
  Özet   Tam Metin
Miray GÜR, Ender ŞEN
2- TRANSFORMATION OF BIO-PATTERN TO POLY-PATTERN AS A BASIC DESIGN STUDIO EXPERIENCE

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.2
  Özet   Tam Metin
Aktan ACAR
3- THE INTERTEXTUAL ODYSSEY OF VITRUVIUS AND DE ARCHITECTURA THROUGH THE ROMAN, MEDIAEVAL, AND EARLY RENAISSANCE DOCUMENTS

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.3
  Özet   Tam Metin
Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI, Murat YILDIZ
4- KENTSEL TASARIM YARIŞMA PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MEKAN DİZİMİ YÖNTEMİ

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.4
  Özet   Tam Metin
Özgür DEMİRKAN, Selin KARAİBRAHİMOĞLU
5- OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE GİRESUN BELEDİYE BAŞKANI KAPTAN YORGİ VE KENT KİMLİĞİNE KATKISI

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.5
  Özet   Tam Metin
Burcu Çiğdem YILMAZ, Seden ACUN ÖZGÜNLER
6- A PERFORMANCE BASED METHOD FOR SELECTION OF THERMAL INSULATION MATERIAL: SOCIAL HOUSING CASE

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.6
  Özet   Tam Metin
Özge KANDEMİR, Fırat KÜÇÜKERSEN
7- MEKÂN TASARIMCISI İÇİN ÇİZME EYLEMİNİN BİLİNCİ: ÇİZİM ARAÇLARI-ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.7
  Özet   Tam Metin
Işıl KAYMAZ, Ecem BAKİ, Faruk SARIHAN, Halim PERÇİN
8- DOĞAYLA YENİDEN BAĞ KURMA: BİLECİK KENT BOTANİK BAHÇESİ TASARIMI

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.8
  Özet   Tam Metin
Cem BALCAN, Demet ULUSOY BİNAN
9- MİMAR SİNAN’IN SIBYAN MEKTEPLERİNİN MİMARÎ ÖZELLİKLERİ VE MODÜLER TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.9
  Özet   Tam Metin
İbrahim YILMAZ
10- KAYSERİ KUBBESİZ MESCİT MİMARİSİ; DEĞİŞİMİ VE BOZULMALARI

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.10
  Özet   Tam Metin
Eda SELÇUK, Gözde ÇAKIR KIASIF
11- KONUT TALEBİ VE FATİH İLÇESİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KONUT TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.11
  Özet   Tam Metin
Büşra AĞAÇ, Fitnat CİMŞİT KOŞ
12- MİMARİ PROGRAM VE PEYZAJ İLİŞKİSİNDE DUYARLI TASARIM KAVRAMLARI, BİLEŞENLER VE ÜRETİM BİÇİMLERİNİN GÜNCEL MODELLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.13
  Özet   Tam Metin
Tuba HATİPLER ÇİBİK, Filiz UMAROĞULLARI
13- YEREL MİMARİ BAĞLAMINDA ENERJİ ETKİN PASİF TASARIM ANALİZİ- HARABÂTİ BABA DERGÂHI ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.14
  Özet   Tam Metin
Funda TAN, Nurbin PAKER KAHVECİOĞLU
14- MİMARLIKTA SİMÜLATİF NOTASYON: YAPI ENFORMASYON MODELLEME

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.15
  Özet   Tam Metin
Hakan SAĞLAM
15- YİNE, YENİ, YENİDEN STRATEJİ OLARAK MİMARİ (VE) BEZEME

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.16
  Özet   Tam Metin
Gülçe SÖZEN, Aysu AKALIN
16- TÜKETİLEMEYEN BİR META-İMGE: BİR KENTSEL-İMGE OLARAK ATAKULE

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.12
  Özet   Tam Metin