Yıl: 2018   Sayı: 15

Sibel POLAT, H. Özge TÜMER YILDIZ
1- KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA KENTSEL TASARIM VE TOPLUMSAL KATILIM: BURSA HANLAR BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.6
  Özet   Tam Metin
Pınar SİPAHİ, Selin YILDIZ, Emine KÖSEOĞLU, Derya GÜLEÇ ÖZER
2- CO-LIVING PRACTICES OF YOUNG AND ELDERLY FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SUSTAINABILITY- M:U:T:U:A:L

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.9
  Özet   Tam Metin
Merve COŞKUN, Barış GÜR, Abdullah TOGAY
3- CREATIVITY AND DESIGN TOOLS: COMPARISON OF COMPUTER-AIDED DESIGN AND HAND SKETCHING TOOLS IN GENERATING PRODUCT IDEAS

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.8
  Özet   Tam Metin
Ebru GEDİK, Arzu ÖZEN YAVUZ
4- ERKEN TASARIM EVRESİNDE KONSEPT OLUŞTURMAK İÇİN BİYOMİMETİK BİR YAKLAŞIM: TASARIM ETKİNLİK MODELİ

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.4
  Özet   Tam Metin
Beyza Nur BATI, Murat SÖNMEZ
5- MİMARLIKTA MADDESİ OLMAYAN TEKTONİK İFADELER ÜZERİNE BİR SORGULAMA

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.5
  Özet   Tam Metin
Elif Merve ERTURAN, Neslihan SERDAROĞLU SAĞ
6- EVALUATING EFFECTS OF AN URBAN REGENERATION: THE CASE OF ESPARK

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.3
  Özet   Tam Metin
Ferhat PAKDAMAR, Fazilet TUĞRUL OKBAZ
7- YÜKSEK YAPILARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ BAĞLAMINDA YAPILABİLİRLİĞİNİN BULANIK MANTIKLA MODELLENMESİ

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.7
  Özet   Tam Metin
Levent ARIDAĞ
8- MİMARİ TASARIMDA RASYONALİTENİN YENİDEN TEMELLENDİRİLMESİ: POLYFOLD 3.0

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.1
  Özet   Tam Metin
Didem BAŞ YANARATEŞ
9- MİMARİDE YARATICILIĞIN SANAT VE TASARIM BAĞLAMINDA BİLİŞSEL DEĞERLEMESİ

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.2
  Özet   Tam Metin