Yıl: 2018   Sayı: 13

Rengin ZENGEL, İnci UZUN, Yasemin YILMAZ SAYAR
1- KÜLTÜREL SERMAYE KAVRAMININ MİMARLIK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YANSIMALARI: MEVCUT PROFİL VE AKADEMİK BAŞARI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.6
  Özet   Tam Metin
Berfin ŞENİK, Elif KUTAY KARAÇOR
2- KÜRESELLEŞME KISKACINDA BÜYÜYEN İSTANBUL PARÇALANAN PEYZAJLAR

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.4
  Özet   Tam Metin
Füsun DEMİREL, Zuhal ÖZÇETİN
3- CELAL BAYAR BULVARI GÜRÜLTÜ HARİTALAMASI VE KARAYOLU GÜRÜLTÜSÜNÜN EĞİTİM VE SAĞLIK YAPILARI ÖZELİNDE GÜRÜLTÜ ETKİLENME ANALİZİ

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.5
  Özet   Tam Metin
Gülhan BENLİ, Derya GÜLEÇ ÖZER
4- KENT KİMLİĞİNİN TANIMLANMASINDA KÜLTÜR ENVANTERİNİN ROLÜ: BİTLİS SİVİL MİMARİSİ

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.3
  Özet   Tam Metin
Ceyda ÇİFTÇİ, Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI
5- KAPADOKYA MUSTAFAPAŞA (SINASOS) KÖYÜNDE YER ALAN YAPININ KORUNMASI VE YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.1
  Özet   Tam Metin
Nezahat KIRIT, Alper SAĞLIK
6- KENTSEL PEYZAJ TASARIMINDA DİKEY BAHÇE UYGULAMALARI

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.2
  Özet   Tam Metin
Tural SADIGLI, Yasemin Erkan YAZICI
7- BAKÜ’ DEKİ ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA MEKÂNSAL VE GÖRSEL DEĞİŞİM SÜRECİ

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.8
  Özet   Tam Metin