Yıl: 2017   Sayı: 10

Sebla ARIN
1- KONTROL MEKANİZMALARININ EGEMENLİĞİNDE “YOK-YER”

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.010.x
  Özet   Tam Metin
Fatma Zehra ÇAKICI, Arzu GÖNENÇ SORGUÇ
2- MİMARİ TASARIM SÜRECİ İÇİN BİNA ENERJİ PERFORMANSI DEĞERLENDİRME PROGRAMI (EnAd)

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.011.x
  Özet   Tam Metin
Elif ATAMAZ
3- KENTSEL MEKANLARIN KAMUSALLAŞTIRILMASINDA GRAFİK TASARIMIN ROLÜ

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.008.x
  Özet   Tam Metin
Veli İLKE, E. Figen İLKE
4- PEYZAJ MİMARLIĞI, ŞEHİRCİLİK VE PARAMETRİK ÜSLUP ETKİLEŞİMİNİN KENTSEL TASARIMA YANSIMALARI

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.014.x
  Özet   Tam Metin
Meryem ALAGÖZ
5- ESKİMİŞ ENDÜSTRİ ALANLARINA KENTSEL DEĞERİ ARTIRMA ADINA İŞLEV KAZANDIRMA - BURSA MERİNOS KÜLTÜR MERKEZİ VE PARKI

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.004.x
  Özet   Tam Metin
Burcu AYAN SONKUR, Mithat DURAK, İlkden TAZEBAY
6- KENT PARKI KULLANIMI ve ÖZNEL İYİ OLUŞ İLİŞKİSİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.006.x
  Özet   Tam Metin
Semra DOĞAN AK
7- POSTMODERNİZMDE SKANDAL YAPITLAR

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.015.x
  Özet   Tam Metin
İbrahim YILMAZ
8- KIRŞEHİRDE SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT BİR YAPI KARAKURT HAN-ILICASI

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.009.x
  Özet   Tam Metin
Gizem ÖZKAN ÜSTÜN, Pınar DİNÇ KALAYCI
9- MİMARLIK-MÜZİK ETKİLEŞİMİNDE YÖNTEMSEL YAKLAŞIMLAR

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.013.x
  Özet   Tam Metin
İlgi ATAY KAYA
10- ALTYAPI KARARLARINDA ÇATIŞAN GÖRÜŞLER: İZMİR BAZ İSTASYONLARI ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.001.x
  Özet   Tam Metin
Gizem CENGİZ GÖKÇE, Sebahat AÇIKSÖZ
11- ZİHİN HARİTALAMA YÖNTEMİ İLE KIRSAL PEYZAJ KİMLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: NALLIHAN BEYDİLİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.018.x
  Özet   Tam Metin
Özgür YERLİ, Sinem ÖZDEDE
12- BİR ANITPARK PROJESİNİN TASARIM SÜRECİ

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.003.x
  Özet   Tam Metin
Fatih SEMERCİ, Büşra Sena UĞUR
13- GELENEKSEL KONYA EVLERİNİN MİMARİ DEĞERLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.005.x
  Özet   Tam Metin
Onur ERMAN, Nur YILMAZ
14- MİMARİ TASARIMDA KONSEPT VE BAĞLAM İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.012.x
  Özet   Tam Metin
Asena SOYLUK, Aslı YILDIZ
15- ANKARA`DA TEK KİŞİLİK HANE HALKLARI İÇİN TASARLANMIŞ KÜÇÜK KONUTLAR

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.002.x
  Özet   Tam Metin
F. Demet AYKAL, Meltem ERBAŞ, Mine BARAN
16- KENT PARKLARININ EVRENSEL KALİTE KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ; DİYARBAKIR ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.007.x
  Özet   Tam Metin
Reva ŞERMET, Murat ÖZYAVUZ
17- ULUSLAR ARASI YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.017.x
  Özet   Tam Metin
Funda KURAK AÇICI
18- TRABZON TÜRK DEVRİ YAPISI İSKENDER PAŞA CAMİ VE KÜLLİYESİ

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.016.x
  Özet   Tam Metin