Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Mimarlık  

Fatih SEMERCİ, Büşra GÜMÜŞ
SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖNERİSİ: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ
 
Tarihi kent bölgeleri ve geleneksel binalar geçmiş uygarlıkların yaşamları hakkında bilgi veren en önemli kanıtlardır. Bu geleneksel değerlerin korunması kapsamında tarihi mirasın yeniden korunması ve canlandırılması kültürel devamlılığın bir göstergesidir. Korumanın asıl amacı mimari, tarihi, çevresel, görsel ve estetik özelliklerini değerlendirerek kültürel mirası canlandırmaktır. Koruma planları kapsamında gerekli olan bu değerlendirme çalışmalarında, plan esaslarını belirlemek kaçınılmazdır. Amaç: Bu çalışmada koruma kararları öncesinde gerekli olan mimari değerlendirme aşaması için bir yöntem önermek amaçlanmıştır. Yöntem: Önerilen yöntem, bir derecelendirme sistemine dayanmaktadır. Afyon il merkezindeki Çavuşbaş mesken yerleşmesi bu derecelendirme yöntemini uygulamak için çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Bulgular: Koruma planları hazırlanacak olan tarihi yerleşmeye ait mimari özellikleri değerlendirmek için sistematik bir yöntem önerilmiştir. Çalışmada, geleneksel sivil yapılar, dış ve iç mimari özellikleri açısından değerlendirilmiş ve A, B, C ve D grupları farklı değerler olarak sınıflandırılmıştır. Bu gruplama koruma kararları için fayda sağlayacaktır. Sonuç: bu çalışma bir model kabul edilerek, geleneksel konutların bulunduğu bölgelerin özgünlük değerlerinin saptanmasına yardımcı olabileceği gibi bu bölgelerin koruma kararlarına da birer altlık veri oluşturabilmektedir. Uzman ekiplerin belirlenmesi için sistematik bir yaklaşım ve gerekli ekipman sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Afyon, Kültürel Miras, Mimari Değerlendirme, Koruma Planı, Sınıflandırma, Geleneksel Konut

Doi: 10.17365/TMD.2017.2.6

A SUGGESTION TO EVALUATION OF CIVIL ARCHITECTURE: AFYONKARAHISAR EXAMPLE
 
Historic urban sites and traditional houses are the most important evidence of the past life style. The conservation of these traditional values in the context of conservation and revitalization of architectural heritage is in a sense the preservation of culture. The main goal of conservation is to enliven cultural properties by evaluating their architectural, historical, environmental, visual and aesthetic characteristics. Aim: These evaluation studies, which are essential in the context of conservation plans, are inevitable phases to determine the principles of the plans. Method:This study is aimed to propose a method for the architectural evaluation phase, which is essential before conservation decisions. The proposed method is based on a gradation system. Center district Çavusbas in Afyon/Turkey is determined as the area to test this gradation method. Result: It is proposed that this method explains the systematic way for evaluating architectural features belonging to historic sites whose conservation plans are to be prepared. In the study, traditional buildings are evaluated from the point of their exterior and interior architectural characteristics and classified as different value groups: A, B, C and D. This grouping will be advantageous to conservation decisions. Different technical teams may be organized to be responsible for these various value groups. Conclusion: a systematic approach for the determination of specialized teams and required equipment will be achieved. Thus, an accurate determination of required time and cost estimates will be realized.

Keywords: Afyon, Historical Environment, Cultural Heritage, Classification, Heritage Conservation, Conservation Planning, Traditional Dwellings

Doi: 10.17365/TMD.2017.2.6

Tam Metin