Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Işıl KAYMAZ, Nur BELKAYALI, Nevin AKPINAR
SES YÜRÜYÜŞÜ YÖNTEMİ İLE KENT PARKLARINDA AKUSTİK KARAKTERİN BELİRLENMESİ
 
Bir mekânın akustik karakteri o yere ilişkin işitsel peyzaj özelliklerinin ortaya koyduğu bir yansımadır. İşitsel peyzaj kavramı, gürültü yönetimi ve kontrolünün aksine, sesi mekânı tanımlayan bir eleman olarak değerlendirir. Ses yürüyüşleri de bu kapsamda mekânın akustik karakterinin tanımlanmasında sıklıkla kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Bu çalışmada kent parklarının akustik karakterlerinin belirlenmesi amacıyla Ankara kent merkezinde yer alan 5 parkta gerçekleştirilen ses yürüyüşlerinin sonuçları sunulmuş ve tartışılmıştır. Ses yürüyüşleri süresince hem ses basınç seviyesi ölçümleri yapılmış, hem de gözlem formları doldurulmuştur. Çalışmanın sonucunda kullanım tipleri, kullanıcı yoğunluğu, morfolojik yapı, bitki yoğunluğu ve iklimsel özellikler kent parklarının akustik karakterlerini etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ses Yürüyüşleri, İşitsel Peyzaj, Kent Parkları, Akustik Karakter

Doi: 10.17365/TMD.201549618

ASSESSMENT OF ACOUSTIC CHARACTER OF URBAN PARKS BY SOUNDWALKS
 
Acoustic character of a place is a reflection of that place’s soundscape. On the contrary of noise management and control, sound is taken as an spatial element which defines the character of a place within the concept of soundscape. Soundwalks is a frequently used technique in defining acoustic character of a place. This paper presents the results of a study which was undertaken in 5 urban parks in Ankara city centre in order to define acoustic characteristics of parks by soundwalk method. Both sound pressure level measurements and field survey forms were completed during soundwalks. The study concludes that land uses, user density, morphological characteristics, vegetation cover and climatic conditions affect the acoustic characteristics of urban parks.

Keywords: Soundwalks, Soundscapes, Urban Parks, Acoustic Characteristics

Doi: 10.17365/TMD.201549618

Tam Metin