Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Mimarlık  

Özlem AYDIN, Esra LAKOT ALEMDAĞ
BODRUM DUVARLARINDA ZEMİN SUYUNA BAĞLI OLUŞAN HASARLAR VE YALITIM ÖNLEMLERİ
 
Yapı fiziğinde yalıtım, istenmeyen fiziksel etkilerin ya da olayların bir taraftan diğer tarafa geçmesini engelleyen işlem ve sistemlerdir. Bunu sağlamak için yapının ısı, ses, su ve su buharı geçişine ve yangına karşı dirençsiz olan noktalarında iklim ve zemin koşullarından oluşabilecek etkileri azaltmak veya en aza indirebilmek için bir takım önlemler alınmalıdır. Yapı fiziği açısından bu önlemler yapının kullanım ömrünü arttırmakla birlikte iç mekân konforunu da etkilemektedir. Yapının kendi elemanlarını, yapıyı oluşturan malzemelerini, yapı içerisinde tutulan canlı ve cansız varlıkları atmosfer olayları ve dış etkilerinden korumak için yapı elemanları çeşitli şekillerde yalıtılırlar. Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak, yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir. Çalışmada zemin suyunun temel ve bodrum duvarlarında kullanım aşamasında ortaya çıkardığı sorunlar ve bu sorunları ortadan kaldırmak için yapılan yalıtım uygulamalarının neler olduğu araştırılmıştır. Çalışma kapsamında su yalıtımı açısından problemli bina örnekleri incelenerek, uygulamadaki yöntem - teknikler ve doğru malzeme seçiminin neler olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bodrum Duvarları, Zemin Suyu, Su ve Nem Yalıtımı, Yalıtım Malzemesi, Detay

Doi: 10.17365/TMD.201549619

DAMAGES TO BASEMENT WALLS CAUSED BY GROUND WATER AND INSULATION PRECAUTIONS
 
Building physics defines insulation as the whole of process and systems preventing physical effects or events from passing from side to side. Therefore, a series of precautions must be taken to decrease or minimize the effects which may be caused by climate and ground conditions on the sections of the building having low resistance against transmission of heat, sound, water, and water vapor, and also fire. From the point of building physics, these precautions both prolong the physical life of a building and have impacts on the indoor comfort. In order to protect building elements, structural materials, and the living and non-living things kept in the building against atmospheric events and external effects, building elements are isolated in several ways. It is possible to maintain value of buildings for a long period only when they are properly designed, and protected against internal and external factors. In the study, troubles caused by ground water on foundation and basement walls and insulation practices to clear up these troubles are determined. As part of the study, building samples posing problems in terms of water insulation are examined and the application methods & techniques and the suitable material selection are introduced.

Keywords: Basement Walls, Ground Water, Water and Moisture Insulation, Insulating Material, Detail

Doi: 10.17365/TMD.201549619

Tam Metin