Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Alper SAĞLIK, Yavuz ALKAN, Abdullah KELKİT, N. Ece DEVECİOĞLU, Elif SAĞLIK
MEYDANLARIN KENT KİMLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ÇANAKKALE İSKELE MEYDANI
 
Meydanlar kentlinin yoğun bir şekilde kullandıkları kamusal dış mekânlardır. Birçok aktivitenin gerçekleştiği meydanlar, sahip oldukları birbirinden farklı sosyal ve kültürel özellikleri ile çevresel ve toplumsal kimlik bileşenleri doğrultusunda kentin odak noktası olarak, kenti simgeleyen, kentin ve kentlinin sosyal ve toplumsal yaşamını anlatan alanlardır. Bu çalışma Çanakkale kent merkezinde bulunan İskele Meydanı’nın kentin kimliği üzerine olan etkilerini belirlemeye yönelik olarak yürütülmüştür. Yoğun olarak kullanılan çalışma alanının kentin doğal ve kültürel özelliklerini yansıtmada yetersiz kaldığı görülmüş, problemli noktalarda alınması gerekli önlemler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, İskele Meydanı, Kent Kimliği

Doi: 10.17365/TMD.2016716513

EFFECTS OF SQUARES ON URBAN IDENTITY: ÇANAKKALE PIER SQUARE
 
Squares are public outdoor spaces used intensively by urban dwellers. The location for many activities, squares have different social and cultural properties, act as focal points of the urban area in terms of environmental and community identity components and are areas where the town and social and community life of the urban dwellers are visible. This study was completed to determine the effects of Pier Square in the center of Çanakkale on urban identity. It appears that the intensely used study area does not sufficiently reflect the natural and cultural characteristics of the town, and precautions necessary for problem areas are examined.

Keywords: Çanakkale, Pier Square, Urban Identity

Doi: 10.17365/TMD.2016716513

Tam Metin