Yıl:2015   Sayı: 6   Alan: Görsel Sanatlar  

Banu AKGÜN, Emre Özgür BULDUK
AFİŞ SANATI VE GRAFİKTE HENRİ DE TOULOUSE-LAUTREC ETKİSİ
 
Grafik tasarım ürünü olan afişler, bilgi verme, propaganda ve reklam amacıyla hazırlanan bilginin veya mesajın kitlelere aktarılmasında önemli rol oynayan görsel materyallerdir. Bu çalışmada; yetenekli bir ressam olan afiş sanatına damga vuran Henri de Toulouse-Lautrec ‘in grafik ve afiş sanatına etkileri incelenmiştir. Piknodizostozis hastalığı olan Toulouse-Lautrec, çeşitli atölyelerde çalışmış, Emile Bernard ve Vincent Van Gogh gibi post-empresyonist sanatçılardan etkilenmiştir. 19. Yüzyılda endüstri devrimi ile birlikte afişler büyük önem kazanmıştır. Toulouse-Lautrec, ilk taş baskı eseri olan “Moulin Rouge: La Goulue” isimli afişi ile büyük ün kazanmıştır. Afişlerinde yazı stili ile görsel imgelerin uyumuna oldukça önem vermiştir. Çizgi, boşluk, renk ve yazıların kullanımındaki tutarlı yaklaşımı tüm afişlerinde temel özellik olmuştur. Toulouse-Lautrec’in yaratıcı tasarımlarının ürünleri olan afişleri, modern grafik sanatının şimdiki konumuna erişmesinde önemli rol oynamıştır.

Anahtar Kelimeler: Grafik, Henri de Toulouse-Lautrec Afiş Sanatı

Doi: 10.17365/TMD.2015614139

POSTER ART AND HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC EFFECT ON GRAPHIC ART
 
Graphic design products of posters play an important role in conveying information, propaganda and information for advertising purposes or messages to the mass societies. In this study; a talented painter Henri de Toulouse-Lautrec’s effects on graphics and poster art have been examined. Toulouse-Lautrec who suffered from pycnodysostosis disorder, worked in various workshops and was influenced by post-impressionist artists such as Emile Bernard and Vincent Van Gogh. In the 19th Century posters gained importance with the industrial revolution. Toulouse-Lautrec, gained a great reputation by his first lithographic poster work “Moulin Rouge: La Goulue”. He placed great importance on writing style with the harmony of the visual changes in his posters. Lines, spaces and the consistent approach in the use of colors and fonts had been the main feature in his all posters. Toulouse-Lautrec posters which were the products of creative design, had played an important role in access to the current position of modern graphic art.

Keywords: Graphic, Henri de Toulouse-Lautrec, Poster Art

Doi: 10.17365/TMD.2015614139

Tam Metin