Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi    Yıl: 2021   Sayı: 23

Esra BOSTANCIOĞLU
1- TÜRKİYE’DEKİ YAPILARIN TAŞIYICI SİSTEM ANALİZİ VE TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.01
  Özet   Tam Metin
Alper ÇALGÜNER
2- BİR DİZGENİN KAVRAMSAL BİLEŞENLERİ ODAĞINDA, ETKİLEŞİMLİ BİR TASARIM EĞİTİMİ İÇERİĞİ ÜZERİNE SORGULAMA

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.02
  Özet   Tam Metin
Hatice Çiğdem ZAĞRA, Sibel ÖZDEN
3- YERSEL LAZER (NOKTA BULUT) TARAMA TEKNOLOJİLERİNİN KENTSEL ÖLÇEKTE KULLANIMI: LAPSEKİ TARİHİ KENT DOKUSU ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.03
  Özet   Tam Metin
Emine YILDIZ KUYRUKÇU, Tuğba ÖZDEMİR ERDOĞAN
4- MİMARLIK EĞİTİMİNİN CEPHELERİN ALGISAL DEĞERLENDİRİLMESİNDE ETKİSİ

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.04
  Özet   Tam Metin
Meral NALÇAKAN, Şeyma KOYUNCU, Gül AĞAOĞLU ÇOBANLAR, Zeynep ACIRLI
5- COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE DEĞİŞEN KONUT ALGISI: İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.05
  Özet   Tam Metin