ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ    Yıl: 2022   Sayı: 25

Yonca YAMAN, Ayça TOKUÇ, Gülden KÖKTÜRK
1- ALGLERLE KARBON NÖTR YERLEŞİMLERE DOĞRU

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.01
  Özet   Tam Metin
Aslıhan TIRNAKÇI
2- MEZARLIKLARIN KENTSEL BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ POTANSİYELİ ve SUNDUĞU EKOSİSTEM HİZMETLERİ: KAYSERİ ŞEHİR MEZARLIĞI ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.02
  Özet   Tam Metin
Fulay UYSAL BİLGE
3- İDEOLOJİ – MİMARLIK İLİŞKİSİ: NAZİ MİMARLIĞI

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.05
  Özet   Tam Metin
Gizem KUÇAK TOPRAK
4- TURİZMİN KENT MEYDANI ÇEPERLERİNDEKİ TARİHÎ VE YENİ YAPILARIN İŞLEV VE SİLÜETİNE ETKİSİ AYVALIK KENT MEYDANI ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.06
  Özet   Tam Metin
Gülşen AKIN GÜLER, Emrah GÖKALTUN
5- ESKİŞEHİR KIRSAL KONUTUNDA İKLİMLE DENGELİ MİMARLIK: TÜRKMENTOKAT KÖYÜ VE KARATEPE KÖYÜ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.07
  Özet   Tam Metin
Ercan AKSOY
6- SAMSUN VEZİRKÖPRÜ REDİF KIŞLASI RESTORASYON VE YENİDEN İŞLEVLENDİRME ÖNERİSİ

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.09
  Özet   Tam Metin
Banu KARAŞAH, Derya SARI
7- COVID-19 SÜRECİNDE UZAKTAN TASARIM STÜDYOSU EĞİTİMİ VE MEKÂN KAVRAMININ GELİŞTİRİLMESİNDE MODELLEMENİN ETKİSİ

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.08
  Özet   Tam Metin
Banu KARAŞAH, Manolya ÖZDEMİR DURAK
8- TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE İKONİK VE ANALOJİK BİÇİM ÜRETME YÖNTEMLERİYLE KONSEPTTEN TASARIM ÜRÜNÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.04
  Özet   Tam Metin
Yelda DURGUN ŞAHİN
9- ANKARA'NIN DEĞİŞEN YÜZÜNDE POSTANE BİNALARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.03
  Özet   Tam Metin