YENİ MAKALE FORMATI

Sayın Hocalarım ve Yazarlar,

Dergimize yüklenen makalelerin birçoğunda dergi formatımızla ilgili hatalar bulunmaktadır. YENİ MAKALE FORMATI sekmeler kısmına eklenmiştir. Dergi formatına uymayan çalışmalar hakem değerlendirmesine alınmamaktadır. Dergi formatı sağlandıktan sonra hakem ataması yapılacaktır.

 

Değerli bilim insanları;

Dergimiz mimarlık ve tasarım alanından yapılan doçenlik başvuru kriteri olarak kabul edilen alan endeksi olan (AVERY İNDEKS) tarafından 2014 yılı ve Sayı 1 itibariyle dergimizde yayınlanmış tüm makaleler AVERY İNDEKS tarafından taranmaktadır.  Tarihi itibariyle indekslenmeye başlamıştır. Dergimizin sayı 1 itibariyle tüm sayılarında yayınlanan makaleleri AVERY İNDEKS sitesinde tüm yazarlar görebilir.