Year:2018   Issue: 14   Area: Architecture  

Saniye KARAMAN ÖZTAŞ
THE EXPERIENCES WITH ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION IN TURKISH BUILDING MATERIAL SECTOR
 
Aim: This study aimed to identify Turkish building material manufacturers’ opinion and experiences on Environmental Product Declarations (EPDs) approved by the international independent programs and their approaches to a national EPD system. Method: In the study, a questionnaire was designed for the building material manufacturers with EPD certificates in Turkey. It was contacted with specialists responsible for environmental issues in building material firms through different connections such as “survey monkey” questionnaire program, social network (Linkedln) and face to face interviews. Results: The number of EPDs in Turkey is very limited. 36 of the 42 manufacturers agreed to answer the questionnaire. According to the manufacturers, the main strengths of EPDs are developing corporate-brand identity and providing new market opportunities, while the main weaknesses of EPDs are the consumer’s lack of knowledge about EPD and high costs of EPD registration and renewal. 43% of the manufacturers have a positive approach, while 7 % of them have negative approach and 50 % of them remained undecided for local EPD. Conclusion: The opinions of the undecided and non-certified manufacturers can be modified by increasing awareness of EPDs’ strengths and by eliminating EPDs’ weaknesses. National EPD system can be a solution by contributing to the accurate environmental results, the comparability of the environmental impacts of the building materials and the development of local inventory database for the EPD problems.

Keywords: Environmental Product Declaration, Building Materials, Turkey

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.1

TÜRK YAPI MALZEMESİ SEKTÖRÜNÜN ÇEVRESEL ÜRÜN BİLDİRİMİ İLE DENEYİMLERİ
 
Amaç: Bu çalışma, uluslararası bağımsız programlar tarafından onaylanan çevresel ürün bildirimleri (EPD) hakkında Türk yapı malzemesi üreticilerinin görüş ve deneyimlerini, ulusal çevresel ürün bildirimi sistemine yaklaşımlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Yöntem: Çalışmada çevresel ürün bildirimi sertifikalarına sahip Türk yapı malzemeleri üreticileri için bir anket tasarlanmıştır. Yapı malzeme üreticilerinin bünyesinde yer alan çevre konularından sorumlu uzman kişiler ile “survey monkey” anket programı, sosyal ağ (Linkedln) ve yüz yüze görüşme gibi farklı iletişim araçlarıyla bağlantı kurulmuştur. Bulgular: Türkiye’de çevresel ürün bildirimi sayısı oldukça sınırlıdır. 42 yapı malzeme üreticisinden 36’sı ankete cevap vermeyi kabul etmiştir. Türk yapı malzemeleri üreticilerine göre çevresel ürün bildirimlerinin temel güçlü yönleri, kurumsal marka kimliğini geliştirmesi ve yeni pazar fırsatları sağlaması iken; bu bildirimlerin temel zayıflıkları, tüketicilerin çevresel ürün bildirimi hakkındaki bilgi eksikliği ve bu bildirimlerin kayıt ve yenilemelerindeki yüksek maliyetleridir. Üreticilerin %43’ü ulusal çevresel ürün bildirimine olumlu yaklaşırken, %7’si olumsuz yaklaşmakta ve üreticilerin %50’si ise bu konuda kararsız kaldığını belirtmektedir. Sonuç: Kararsız kalan üreticilerin ve EPD almayan diğer yapı malzeme üreticilerin görüşleri, EPD’lerin güçlü yönleri konusunda farkındalığın artırılması ve EPD’lerin zayıflıklarının ortadan kaldırılmasıyla değiştirilebilir. Ulusal çevresel ürün bildirimi sistemi, çevresel sonuçların doğruluğuna, yapı ürünlerinin çevresel etkilerinin karşılaştırılabilirliğine ve ulusal envanter veri tabanının geliştirilmesine katkıda bulunarak çevresel ürün bildirimi ile ilgili problemler için bir çözüm olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Ürün Bildirimi, Yapı Malzemesi, Türkiye

Doi: 10.17365/TMD.2018.2.1

Tam Metin