Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Mimarlık  

Zuhal ŞIMŞEK, Recep YAMANKARADENIZ, Nilüfer AKINCITÜRK , Nurettin YAMANKARADENIZ , Hande UFAT
YOĞUN BAKIM VE PATOLOJİ LABORATUVARLARINDAKİ YANGIN ORTAMININ İNCELENMESİ SONUCU YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN OLUŞTURULMASI
 
Hastanelerde yer alan laboratuvarlarında patlayıcı ve düşük parlama ve tutuşma sıcaklığına sahip kimyasalların bulunması bu mekanlardaki yangın riskini önemli ölçüde arttırmaktadır. Yoğun bakım üniteleri ise, kullanıcı hareketi ve tahliye stratejisi bakımından en riskli alanlar içerisindedir ve yangın süresince hastaların yaşam destek ünitelerinden ayrılmaları hayatlarını kaybetmelerine neden olabilmektedir. Çalışmada, yangın riski oluşturan bu mekanlarda yangın anında oluşan ortam koşullarının bir örnek yapı üzerinden incelenmesi sonucu, dumanın ilerlemesinin engellenmesi ve zehirli gazların en kısa zamanda ve en ekonomik yöntemle ortamda uzaklaştırılarak, güvenli ortamın sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, mekanların yapı içindeki konumlarının belirlenerek, pasif önlemlerin oluşturulması da çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, CFD yazılımları arasında yer alan PHOENICS programı yangın senaryolarını oluşturmak amacı ile kullanılmıştır. Laboratuvardaki dumanın hareketi, yoğunluğu, ortamın sıcaklığı, görüş mesafesi ve zehirlilik yüzdelerinin ölçülmesi ve önerilen sistemin verimliliğinin karşılaştırılması amacı ile bir yangın senaryosu oluşturulmuş ve bu senaryo üzerinden “Phoneics Flair” programı yardımı ile modelleme yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yangın Güvenliği, Patoloji Laboratuvarı, Yoğun Bakım Üniteleri

Doi: 10.17365/TMD.2016716511

FIRE SAFETY PRECAUTIONS TAKEN AS A RESULT OF FIRE ENVIRONMENT ANALYSIS IN INTENSIVE CARE UNITS AND PATHOLOGY LABORATORIES
 
Exlosives and chemicals with low combustion points, which are found in pathology laboratories in hospitals increase the fire risk. Intensive care units are one of the most risky areas in terms of user movement and evacuation strategy. This study, aimed to provide a safe environment by preventing smoke diffusion within the shortest possible time in the most economical way, by determining the fire risk of a building as a result of the analysis of environmental conditions created during a fire. It was also aimed to establish passive precautions by determining locations high fire risk places. A fire scenario was created to compare the efficiency of the recommended system with the measurements of the movement, intensity, environment temperature, visibility distance and toxicity percentage of the smoke in the laboratory and the results were evaluated by modelling with the Phoneics Flair program Keywords: Fire safety, pathology laboratory, intensive care unit

Keywords: Fire Safety, Pathology Laboratory, Intensive Care Unit

Doi: 10.17365/TMD.2016716511

Tam Metin