Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Tasarım  

Ege KAYA, Meltem ETİ PROTO
TÜRKİYE’DE MOBİLYA SEKTÖRÜNDE TASARIM ALGISI VE TASARIMCININ ROLÜ
 
Mobilya, günümüzde ürün tasarımının markalaşma ve rekabet unsuru olarak anıldığı, kullanıcı talebi doğrultusunda sürekli yenilenme ihtiyacı duyulan bir sektör konumundadır. Türk mobilya sektöründe küreselleşme ile rekabet gücünün farkındalığı sektörde büyük ölçekli işletmelerin üretimlerini gerçekleştirirken farklılaşma ihtiyaçlarını da beraberinde getirmiştir. Pazarda yer almanın ve rekabet edebilmenin en önemli unsuru olarak tasarım gösterilmiştir. Türkiye’de mobilya sektöründe tasarım algısı ve sektörde çalışan tasarımcıların üstlendiği rollerin ve endüstriyel tasarım mesleğinin mevcut durumunun analizinin yapılması amacıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Anasanat Dalı'nda yürütülmekte olan bir yüksek lisans tezi kapsamında, sektörde bulunan üre-tici firmalara ve sektörde firmalara bağlı ya da bağımsız olarak çalışan tasarımcılara iki farklı anket uygulaması yapılmıştır. Firmaların üretim departmanlarında bulunan sorumlu kişilere ve sektörde çalışan tasarımcılara uygulanan bu anketlerin sonuçları ortak olarak değerlendirilmiş ve günümüz sektörel raporlarının dışında mobilya sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mobilya Sektöründe Tasarım Algısı, Mobilya Sektöründe Tasarımcının Rolü, Üretici Firmanın Tasarımcıdan Beklentileri

Doi: 10.17365/TMD.2016716521

PERCEPTION OF DESIGN AND THE ROLE OF DESIGNERS IN FURNITURE INDUSTRY OF TURKEY
 
Furniture, in present day, is a sector in which the design of the product is referred as a branding and competition element, a sector in which it is needed to be renewed constantly in line with the consumer demands. While the recognition of the competitive capacity with the globalization in Turkish furniture sector practices productions of the big scale enterprises, it brought the differentiation needs with itself. Competition is shown as the most important element of taking part in the market and being able to compete. With the aim of analyzing the current situation of design perception, the roles that the designers undertake, the industrial design occupation in the sector in Turkey, within the scope of a master’s thesis that is conducted in Marmara University Graduate School of Fine Arts Interior Architecture Art Major, two different polls carried out to the manufacturing companies in the sector and the designers who works as dependent or independent to the companies in the sector. Results of these polls, which are applied to the responsible people in the production departments of companies and to the designers that work in the sector, are evaluated jointly and it is prepared with the aim of evaluating the current situation of furniture sector, apart from the present day sector reports.

Keywords: Design Perception in Furniture Sector, Role of the Designer in Furniture Sector, Expectations of the Manufacturing Company from the Designer

Doi: 10.17365/TMD.2016716521

Tam Metin