Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: İç Mimarlık  

Funda KURAK AÇICI
TRABZON TÜRK DEVRİ YAPISI İSKENDER PAŞA CAMİ VE KÜLLİYESİ
 
Türkiye’nin kuzeyinde bulunan Trabzon, konumu gereği önemli bir şehir durumundadır. Yıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan şehir, farklı kültürlerden insanları uzun yıllar barındırmıştır. Kentin fethinden sonra Müslümanlaştırma çalışmaları çerçevesine camiler inşa edilmiştir. Şehrin merkezi olan meydan ve çevresi uğrak yeri olduğu için burada yapılan İskender Paşa Camisinin özel bir önemi vardır. Trabzon’da uzun yıllar hizmetler veren ve günümüze kadar gelebilen eserler bırakan İskender Paşa’nın Valilik yaptığı dönemlerde Kent için bayındırlık çalışmaları yaptığı ve eserler bıraktığı görülmektedir. Bu çalışmada tüm bunlar dikkate alınarak İskender Paşa’nın valilik dönemini kapsayan yapıların irdelenmesi amaçlanmaktadır. Trabzon için önemli bir dönemde hizmetleri bulunan İskender Paşa’nın adını taşıyan birçok yapı olması dolayısıyla tüm yapıların tarihi geçmişi değerlendirilmektedir. Trabzon kentinde uzun bir dönem valilik yaptığı için İskender Paşa’nın kimliği, adını taşıyan camii ve külliyesi üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İskender Paşa, Camii, İskender Paşa Camii, Trabzon

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.016.x

ISKENDER PASHA MOSQUE AND KÜLLIYE (TURKISH-OTTOMAN SOCIAL COMPLEX) AS A TURKISH ERA STRUCTURE
 
Trabzon, located in the North of Turkey is an important city owing to its position. The city which has hosted many civilizations throughout the years has accommodated people from different civilizations for many years. After the conquest of the city, mosques were built in the scope of endeavors towards Islamization. Since ‘Meydan’ which is the city center and its surroundings is an area of attraction, İskender Pasha Mosque which has been built at this location carries a particular importance. It can be observed that İskender Pasha, who has served the city for many years and left behind works which have survived until our day, has carried out many public construction projects for the city and left behind many works in the period of his post as a Governor. In this study, by taking into account all these, it is aimed at analyzing buildings which belong to the Governorship period of İskender Pasha. Because there are many buildings named after İskender Pasha, owing to the fact that he has served the city during an important period, the historical past of all of the buildings are evaluated. Since he has served as a governor in the city of Trabzon for a long time, emphasis is laid on İskender Pasha’s identity and the mosque and Turkish-Ottoman social complex named after him.

Keywords: İskender Pasha, Mosque, İskender Pasha Mosque, Trabzon

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.016.x

Tam Metin