Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Sima POUYA, Öner DEMIREL
TEBRİZ TARİHİ BAHÇELERİNİN ARAŞTIRILMASI
 
İran’da bahçe sanatı, uzun geçmişi olan bir sanattır ve tüm dönemlerde ve özellikle İslam’dan sonra büyük ilgi görmüştür. Kazvin, İsfahan, Tebriz ve ardından Şiraz, Kirman, Tahran ve Yazd kentleri bu sanattan en çok faydalanan kentler olmuştur. Tebriz Kenti, coğrafik olarak 1700 metre yükseklikte konumlanmış bir kent olması nedeniyle diğer İran kentlerinden farklı iklim değerlerine sahiptir. Bu araştırmada Tebriz Kenti’nde çok eski zamanlarda kuruluşu gerçekleştirilmiş ancak günümüzde bulunmayan 5 tarihi bahçe (Saheb Abad Bahçesi, Kuzey Bahçesi, Sefa Bahçesi, Amir Kabir Bahçesi ve Saheb Divan Bahçe)’ye ait tüm görsel ve kuramsal kaynaklar ile Kaçar döneminden kalan haritaları incelenerek bu bahçelerin özellikli yönleri ve kimlikleri ortaya konmuştur. Ayrıca tarihi bahçelerde, doğal elemanlar (su, bitki, topoğrafya vb.), yapay elemanlar (asıl binalar ve prefabrik binalar) ve onların birbiriyle birleşmesinden oluşan yapılar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Iran Bahçe Sanatı, Tebriz Tarihi Bahçeleri, Tebriz

Doi: 10.17365/TMD.2016716519

AN EXAMINATION OF TABRIZ HISTORIC GARDENS
 
In Iran, the art of gardening has a long past and has been regarded as an important art throughout its history, especially the Islamic period. Tabriz, Isfahan, Kazvin and then Tehran, Shiraz, Kerman and Yazd became the cities that mostly developed the art. Tabriz geographically due to the altitude of 1,700 meters compared to other cities in Iran has different climates.This study was carried out in order to determine the place of historical gardens in Tabriz City within Iranian garden art. In the study, information was provided on historical gardens of Tabriz city which have not reached the present day such as ‘Saheb Abad’ Garden, ‘North’ Garden, ‘Sefa’ Gerdan, ‘Amir Kabir’ Garden, and ‘Saheb Divan’ Garden and four historical maps belonging to the Kaçar Period of Tabriz city were used. In addition, in the historic gardens, natural elements (water, vegetation, topography etc.), Artificial elements (main buildings and prefabricated buildings) and their interrelated structures which formed by the merger were examined.

Keywords: Iranian Garden, Tabriz Historic Gardens , Tabriz

Doi: 10.17365/TMD.2016716519

Tam Metin