Yıl:2014   Sayı: 3   Alan: Diğer Bilim Dalları  

Çiğdem Önder ER, Ahmet Cüneyt ER
SERAMİK SANATINDA AGATEWARE TEKNİĞİ VE ÇÖMLEKÇİ ÇARKINDA UYGULAMARI
 
Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı, (Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Mermer Tekniği, Agat Taşı, Çömlekçi Tornası, Renkli Çamur

Doi: 10.17365/TMD.201439200

AGATEWARE TECHNIQUE IN CERAMICS AND APPLICATION ON POTTER’S WHEEL
 
Humans mastered to create ceramic pots since the Neolithic Age to satisfy certain needs and concerns, and within the learning process, as a result of expansion of their aesthetic perceptions, shaped clay and engaged in a quest for different materials, colors and textures. Artisans who shaped clay have used a single colored clay for a long period of time. However, the humankind who adopted into changing conditions and whose taste improved in time, answered their need for different colors by ornamenting the surfaces of pots, which in turn became the early specimens of decoration. They have utilized different types of clay found in nature with different colors for these ornaments. Color applications in ceramics were achieved after the use of clay of different colors. Although use of color in ceramics started with that need, it became richer in the process and continued to imitate the colors of the nature. Sometimes a tortoise’s shell or a colorful stone inspired an artisan ceramist and he replied with artistic pieces.This study recounts a brief history of agateware and demonstrates different applications using potter’s wheel and elaborates this colorful technique using artifacts produced by agate artists.

Keywords: Ceramic, Agateware, Coloured Clays, Potter’s Wheel, Agate

Doi: 10.17365/TMD.201439200

Tam Metin