Yıl:2014   Sayı: 2   Alan: Görsel Sanatlar  

Banu AKGÜN, Emre Özgür BULDUK
REMBRANDT’IN ELLERİNDE HAYAT BULAN ETKİLEYİCİ BİR BİRLİKTELİK: ANATOMİ BİLİMİ VE RESİM SANATI
 
Rembrandt 1632 yılında resim sanatı ile anatomi bilimini ustalıkla buluşturduğu bir başyapıt olan “Dr Tulp’un Anatomi Dersi” isimli resmi yapmıştır. Resimde Dr Tulp, sol ön kol kası diseke edilmiş olan kadavranın çevresine toplanmış ve kendisini merakla karışık bir heyecanla dinleyen Amsterdam Cerrahlar Loncası Üyeleri’ne anatomi dersi anlatmaktadır. Rembrandt bu eşsiz eseri meydana getirirken aydınlık – karanlık alanlar oluşturan ve resme derinlik etkisi kazandıran “chiaroscuro” tekniğini kullanmıştır. Bu tekniği en iyi şekilde kullanan Rembrandt, resme gerçekçi bir anlam katarak özel bir ruh hali yaratmayı başarmıştır. Rembrandt’ın bu eseri bugün birçok anatomi kitabının kapağında boy göstermekte, dün olduğu gibi bugün de birçok kişiyi etkilemekte ve görenleri kendisine hayran bırakmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rembrandt, Dr Tulp, Chiaroscuro, Anatomi, Sanat

Doi: 10.17365/TMD.201429194

IMPRESSIVE UNITY FINDING LIFE IN THE HANDS OF REMBRANDT: THE SCIENCE OF ANATOMY AND THE ART OF PAINTING
 
In 1632, Rembrandt painted his masterpiece called “Dr Tulp’s Anatomy Lesson” in which the art and the science of anatomy were met together. In the painting, Dr Tulp described as teaching anatomy to the Members of the Amsterdam Guild of Surgeons near a cadaver. As it is seen that the left forearm of the cadaver was dissected and the members of the guild listening Dr Tulp with excitement mixed curiosity. Rembrandt managed “chiaroscuro” technique in order to create light – dark areas. He managed this technique successfully by adding a realistic sense to his unique work. This painting is often seen on the cover of the anatomy books and it affects many people today as it was yesterday.

Keywords: Rembrandt, Dr Tulp, Chiaroscuro, Anatomy, Art

Doi: 10.17365/TMD.201429194

Tam Metin