Yıl:2016   Sayı: 9   Alan: Mimarlık  

Ebru ÇUBUKÇU, Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA
PLANLAMA EĞİTİMİNİN BİLİŞSEL HARİTA GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SANAL MEKÂNLARDA DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
 
Eğitimlerinin farklı aşamasında bulunan planlama öğrencilerinin bilişsel harita geliştirme becerilerinin karşılaştırılmasının hedeflendiği bu çalışma kapsamında, İzmir İlinde bulunan bir toplu konut alanındaki yapılar, bilgisayar ortamında modellenerek hipotetik bir toplu konut alanı (sanal mekân) tasarlanmıştır. Sanal mekânı deneyimleyen öğrencilerin zihinlerinde oluşturdukları bilişsel haritaların doğruluk düzeyi, yön tahmininde, mesafe tahmininde ve taslak plan algısında yapılan hatalar ölçülerek belirlenmiştir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır; (1) 13 birinci sınıf öğrencisinin bilişsel haritalarındaki değişimler üç yıl ara ile ölçülerek karşılaştırılmıştır (öğrenci bazında), (2) eğitiminin üç farklı döneminde olan üç farklı grubun (8 birinci sınıf, 7 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf öğrencisi) bilişsel haritalarındaki farklılıklar (sınıf bazında) karşılaştırılmıştır. Öğrenci bazında yapılan analizler, öğrencilerin birinci sınıfa kıyasla üçüncü sınıfta mesafe tahmini ve taslak plan algısının geliştiğini; ancak, sınıf bazında yapılan analizler birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin bilişsel haritalarının benzer düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu çalışma mekânsal planlama eğitimi ile bilişsel harita gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesinin gerekliliğinin altını çizmektedir.

Anahtar Kelimeler: Planlama Eğitimi, Üç Boyutlu Mekân Algısı, Bilişsel Harita, Sanal Mekan

Doi: 10.17365/TMD.2016922566

THE INFLUENCE OF PLANNING EDUCATION ON COGNITIVE MAP DEVELOPMENT: AN EMPIRICAL STUDY VIA VIRTUAL ENVIRONMETS
 
This study compares planning students’ cognitive maps at different stages of their education. A hypothetical virtual residential environment was designed via three dimensional computer software. Participants’ cognitive maps were measured via three tasks; direction and distance estimation and sketch plan selection. The study had two parts: (1) the accuracy of 13 first grade students’ cognitive maps were measured and compared via time series data in three years (within group comparison), (2) first (8 students), second (7 students) and third (13 students) year students’ cognitive maps were compared (between group comparison). In brief, improvements in students’ cognitive abilities during planning education were compared via “within subject analyses” using time series data and “between subject analyses” by comparing students in different education stages. Within subject comparisons shows that students’ cognitive maps were more developed after three years of planning education. This study is important, as it highlights the necessity to study the relation between design education and students’ cognitive map development.

Keywords: Planning Education, Three Dimensional Spatial Perception, Cognitive Map, Virtual Space

Doi: 10.17365/TMD.2016922566

Tam Metin