Yıl:2016   Sayı: 9   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Alper SAĞLIK, Yavuz ALKAN, Abdullah KELKİT, Gülşah ÇAVUŞOĞLU, Elif SAĞLIK
PEYZAJ MİMARLIĞINDA FONKSİYONEL MEKÂN ÇÖZÜMLEMESİNE YÖNELİK BİR TASARIM ÇALIŞMASI
 
Peyzaj mimarlığı; tarih öncesi dönemlerde insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda yaşam mekânları geçerek günümüze ulaşmıştır. 1920’li yıllardan sonra kentleşmeyle birlikte çağdaş peyzaj mimarlığı süreci başlamıştır. Çağdaş peyzaj mimarlığı sürecinde kırsal veya kentsel alanlarda peyzaj tasarımlarında işlevsel ve mekânsal çözümler önem kazanmış, çevresel duyarlılığı olan ve bilimsel gelişmelerden yararlanılarak insan ihtiyaçları, sosyal, fiziksel ve kültürel faktörler göz önüne alınmıştır. Bu ihtiyaç ve toplumsal değerlerimizden biri olan düğün kavramı da günümüzde gerek mekân gerekse organizasyon açısından profesyonel çözümlere ihtiyaç duymaya başlamıştır. Nasıl hizmet edecek? sorusuna fonksiyonelliğin ön planda olduğu estetik, basit ve pratik bir tasarım anlayışıyla insan ihtiyaçlarına hizmet eden alanları oluşturma çabası peyzaj tasarımı süreci ile etkileşim içine girmiştir. Bu sürecin bir sonucu olarak fonksiyonel tasarım kapsamında bu çalışmada Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne ait sosyal tesis bahçesinde meydana gelen zorunlu değişiklikler sonucu alanın düğün ve benzeri sosyal etkinliklere yönelik ihtiyaçlar ve istekler doğrultusunda yeniden projelendirilmesi ve bu projelendirme sırasında uygulanan adımlar ele alınmıştır. Yapılan çalışmaların ardından tasarımı tamamlanan proje alana uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Sosyal Tesis, Fonksiyonel Peyzaj Tasarımı, Düğün Organizasyonu

Doi: 10.17365/TMD.2016922565

A DESIGN STUDY FOR THE ANALYSIS OF FUNCTIONAL SPACE IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
 
Landscape architecture has passed through living spaces reflecting humanities needs from the prehistoric period to the present. After the 1920s with urbanization, modern landscape architecture began. Within the contemporary landscape architecture process, functional and spatial solutions to landscape designs for rural or urban areas have gained importance, benefiting from environmental sensitivity and scientific developments and considering human needs, social, physical and cultural factors. One of these needs and a social value, the current concept of weddings has begun to require professional solutions in terms of both venue and organization. The question of how to serve brings esthetic, simple and practical design understanding to the forefront, with functionality entering an interaction between serving people’s needs and the effort of creating the landscape design process. A result of this process of functional design, this study deals with necessary changes to the garden of the social facility of the Çanakkale Tradesmen and Craftsmens’ Credit and Guarantee Cooperative with the area redesigned in light of requirements and wishes to host weddings and similar social events and examines the steps taken during the design. After the study, the completed design was applied to the project area.

Keywords: Çanakkale, Social Facility, Functional Landscape Design, Wedding Organization

Doi: 10.17365/TMD.2016922565

Tam Metin