Yıl:2016   Sayı: 8   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Elif KUTAY KARAÇOR
ÖZELLEŞTİRME SÜRECİNİN İSTANBUL VE NEW YORK KAMUSAL MEKANLARINDA KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
 
Neo liberal ekonomi ile hız kazanan özelleştirme süreci kentsel mekanın yönetimi üzerinde etkili olmuş ve özellikle kamusal mekanlar metalaştırılmıştır. Bu durum kamusal mekanlar içerisinde kentlerin yeşil dokusunu oluşturan parkların sahipliğinin el değiştirmesine ve yönetim şeklinin değişmesine neden olmuştur. Kamusal mekana yapılan müdahaleler ve yönetim şeklinin değişmesi literatürde oldukça tartışılmış ve çeşitli gerekçeler ile bu sürece destek veren veya eleştiren araştırmacılar bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı, kamusal mekanın özelleştirilmesi konusunda en çok öne çıkan ve tartışılan örnek olan Bryant Park-New York örneğinin özelleştirme sürecini ortaya koymak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en eski kamusal mekanlarından olan Maçka Demokrasi Parkı’nın özelleştirme süreci ile karşılaştırmaktır. Böylece, kamusal mekanlardaki özelleştirme sürecinin gelecek yıllardaki mekânsal etkilerinin öngörülmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, Kamusal Mekan, Bryant Park, Maçka Demokrasi Parkı

Doi: 10.17365/TMD.2016819758

COMPARATIVE STUDY OF PRIVATIZATION PROCESS ON THE PUBLIC SPACES OF ISTANBUL AND NEW YORK CITIES
 
The privatization process which was accelerated by the neo-liberal economy affected on management of urban spaces, and especially public spaces were commodified. This case has led to the change of ownership, and management of the parks from public spaces that constitutes green areas of the cities. Interventions in public spaces and the change of their management have been debated in the literature deeply, and the researchers have supported or criticized this process because of several reasons. The aim of this study is to reveal that privatization process of Bryant Park-New York that one of the most prominent case study in the subject of public space privatization, and to compare its privatization process with Macka Demokrasi Park that one of earliest public spaces in Republic of Turkey. Thus, it was targeted to predict the effects of privatization process of public spaces following years.

Keywords: Privatization, Public Space, Bryant Park, Macka Demokrasi Park

Doi: 10.17365/TMD.2016819758

Tam Metin