Yıl:2016   Sayı: 9   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Sima POUYA, Elif AKYOL ŞATIROĞLU, Öner DEMİREL
ÖZEL EĞİTİM OKUL BAHÇESİNDEKİ ALAN KULLANIMLARININ ENGELLİLER İÇİN UYGUNLUĞUNUN İRDELENMESİ
 
Engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevrenin tasarımı, okul bahçeleri gibi, engelli çocukların sahip oldukları bedensel işlev bozuklukları/engellilikleri ve bunun yol açtığı sınırlamalar nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Araştırmanın ana materyalini Ankara, Altındağ semtinde 10000 m2 alanının 2450 m2’sini kaplayan Doğan Çağlar Engelliler İlköğretim Okul bahçesi oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin, okul bahçelerinde engelsiz bir şekilde dolaşabilmeleri için mevcut durum analizinden çıkan sonuçlar irdelenmiştir. Çalışmada ayrıca bedensel engelli çocukların bağımsız olarak okul bahçelerinden yararlanabilmeleri için yapılması gereken çalışmalar araştırılarak, gereken tasarım kriterleri ve standartlar ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Okul Bahçesi, Engelli Çocuk, Tasarım Kriterleri

Doi: 10.17365/TMD.2016922564

EVALUATION OF LAND USE ELIGIBILITY REGARDING DISABLED CHILDREN IN SPECIAL EDUCATION SCHOOL GARDEN
 
Design of places and school gardens considered for disable children should be taken in account, as children having physical disabilities are bearing some specific restrictions. A case study considered for this research, is a school garden covering 2450m2 of 10000m2 which belongs to Doğan Çağlar- special education elementary school- built in Altındag/ Ankara. The aim of this study is to create barrier-free routes for individuals using wheelchairs in order to be able to roam freely in the school garden. By related studies of the research, it tries to achieve design criteria and standards to create available gardens in benefit of physically handicapped children .In this way, it has been trying to achieve results that lead to requirement of barrier-free construction in the school gardens for disable children. The different activity areas located in school garden should to be felt accessible and available by all children. All of elements, roads and facilities stablished in the garden it must be designed in accordance with orthopedic disabilities children.

Keywords: Special Education, School Garden, Disabled child, Design Criteria

Doi: 10.17365/TMD.2016922564

Tam Metin