Yıl:2014   Sayı: 2   Alan: Görsel Sanatlar  

Mine YAYLA, Fadime YAZICI
MİMARİ YAPILARDAKİ ESTETİK GÖRSELLERİNİN GİYSİ TASARIMLARINA YANSIMASI
 
Bireylerin ve toplumların gereksinimlerinden doğan mimari yapılar, uygun malzemelerin teknolojik imkânlar kullanılarak biçimlendirilmesi ile oluşmaktadır. Geçmişten günümüze tarihsel ve kültürel değerlerle ilişkili olarak tasarlanan mimari yapılar, üretildikleri çağın temsilleri olarak değerlendirilmekte ve kültürel mirasın en önemli kanıtı olarak varlığını sürdürmektedir. Bir yaratma ve inşa etme eylemi olarak ortaya çıkan ve yaşamı temsil eden mimari yapılar, tarihsel süreçte pek çok alanı etkilediği gibi pek çok alandan da etkilenmiştir ve bu alanların başında giysi modası yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, mimaride ‘sıradışı’ olarak tanımlanan yapıların estetik görsellerinden faydalanılarak ve yapı formları kullanılarak; moda alanında farklı, spesifik kadın ve erkek giysileri tasarlamaktır. Bu amaçla Türkiye’de sahip oldukları biçimsel farklılıklar nedeniyle en çok dikkat çektiği düşünülen yapılar incelenmiş ve bu yapılar, ilham kaynağı olarak kadın ve erkek giysi tasarımlarında kullanılmıştır. Tasarımın prensip ve öğelerine uygun olarak tasarlanan kadın giysilerinden bir tane örnek ürün olarak dikilmiştir. Farklı bölgelerde tarihsel süreçlere bağlı olarak gelişen ve günümüze kadar ulaşan mimari yapıların giysi tasarımlarında kullanılarak yaşatılması ve farklı alanlardaki tasarımcılara esin kaynağı olabilmesi bakımından bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışma sonucunda mimari yapıların pek çok disiplinler arası alanlarda kullanılabileceği ve böylece mimari yapıların gelecek nesillere aktarılabileceği ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Giysi, Kültür, Mimari Yapı, Moda, Tasarım

Doi: 10.17365/TMD.201429191

TRANSFERING AESTHETICS VISUAL OF ARCHITECTURE STRUCTURES TO CLOTHING DESING
 
Architectural structures arising from the needs of indivuduals and society are formed by being formatted using technological possibilities of suitable materials. These architectural structures designed regarding to cultural and historical values from past to present are seen as templates of the era in which they were produced continues their existences as the most important evidence of cultural heritage. Not only the architectural structures emerging firstly as an act of creating and building and also representing life affected many areas but also they were affected by many different areas. Clothing fashion is the main of these areas. This study aims to design specifically and different women’s and men’s clothes in the fashion field defined as the unusual architecture of buildings and structures utilizing aesthetic visual. For this purpose, the structures that it has been thought to attract mostly due to the differences in stylistic structures having in Turkey are examined and these structures are used in the design of women’s and men’s clothes as inspiration. One of the women’s clothes designed according to the principles and elements of design are sewn as sample products. It has been thought to be important in the view of the fact that the architectural structures that developed depending on the historical processes in different regions and reached to the present are kept alive by being used in garment design and are a source of inspiration for designers in different fields. At the end of this study various propasals related to the structures that can be used in many interdisciplinary fields and so transferred to future generations have been developed.

Keywords: Cloth, Culture, Architectural Structure, Fashion, Design

Doi: 10.17365/TMD.201429191

Tam Metin