Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Mimarlık  

Fatma Zehra ÇAKICI, Arzu GÖNENÇ SORGUÇ
MİMARİ TASARIM SÜRECİ İÇİN BİNA ENERJİ PERFORMANSI DEĞERLENDİRME PROGRAMI (EnAd)
 
Binalarda enerji performansı çağdaş mimarlığın en kritik konulardan biri haline gelmiştir. Hesaplamalı araçlardaki teknolojik gelişmeler sayesinde, inşaat başlamadan önce binaların enerji performanslarının analizi mümkündür. Ancak, karmaşık katı modeller ve yazılım üzerine uzmanlaşma gerektiren enerji performans değerlendirme araçlarının çoğu tasarım sonrası süreçte kullanılabilmektedir. Tasarım kararlarının binaların enerji performansı üzerinde önemli etkileri olduğundan, bu tür değerlendirme araçlarının tasarım sürecinin başından itibaren kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, yasalar ve bina tasarım süreci göz önüne alınarak, binaların enerji performansını değerlendirmek amacıyla EnAd isimli bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. İleri uzmanlık gerektirmeyen bu program, tasarım sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. TS EN ISO 13790 tarafından belirlenen aylık hesaplama yöntemini kullanan program, Avrupa Birliğinin Binalarda Enerji Performansı Direktifi ve konuya ilişkin mevcut Türk mevzuatına dayanılarak geliştirilmiştir. Geliştirilen tasarım-destek aracının kullanılabilirliği, geçerliliği, güvenirliği ve hassasiyeti kullanılabilirlik ve yakınsama testleri ile kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Performansı, Binalarda Enerji Performansı, EPBD, Performans Değerlendirme Programı, Aylık Hesaplama Yöntemi, TS EN ISO 1379

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.011.x

A BUILDING ENERGY PERFORMANCE EVALUATION PROGRAM (EnAd) FOR ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS
 
Energy performance in buildings has become one of the most broadly debated subjects in contemporary architecture. Although technological advances in computational tools, make possible the analysis of a building energy performance before construction starts; most of these performance evaluation tools, developed by different countries based on different building codes and standards, requiring complex solid models and high technical knowledge in the field, can only be used during the post design phases. However, it is evident that any design decision in any phase of the design process directly affects the energy performance of a building. Therefore the use of such evaluation tools from the very beginning of the design process has an outmost importance. In this context, a building energy performance evaluation program, entitled as Energy Performance Advisor (EnAd), is developed for evaluating the energy performance of buildings considering not only the legal framework of Turkey, but also the building design process. The program does not require advanced expertise, and is intended to be usable in any phase of the design process. EnAd, using the monthly calculation method of TS EN ISO 13790, is developed based on the European Union Directive on Energy Performance in Buildings (EPBD) and the current Turkish legislation on the subject. The validity, reliability, precision and usability of EnAd as a design-support tool has been proved through the usability and convergence tests conducted.

Keywords: Energy Performance, Energy Performance in Buildings, EPBD, Performance Evaluation Program, Monthly Calculation Method, TS EN ISO 1379

Doi: 10.17365/TMD.2017.1.011.x

Tam Metin