Yıl:2014   Sayı: 1   Alan: Tasarım  

Ayşe Derya KAHRAMAN
KULLANICI DOSTU ARAYÜZLERİN GRAFİK TASARIM ÖĞELERİ İLE NİTELİK VE NİCELİKLERİNİN ARTIRILMASI
 
Çağımızda bilgi hızla üretilmekte ve geçerliliğini yitirmektedir. Bilgiye ulaşmada internet en kolay ve etkili yol durumundadır. Günümüzde milyonlarca insan internet aracılığı ile çok sayıda ve çeşitlilikte bilgiye ulaşılmaktadır. İnternet birçok alanda bilgi edinmenin yanı sıra, seri bir şekilde haberleşmede sağlanmaktadır. İnternet kullanımının bir diğer alanı da alışveriş yapmaktır. Bu nedenle bilgi çağında yeni yapılandırmalara ihtiyaç duyulmuş, iletişim ve bilgisayar ağı konusunda önemli gelişmeler gündeme gelmiştir. Her alanda doğrudan satış yapabilme olanağı sunması ile internet hedef kitle açısından cazip hale gelmiştir. İnternetin ticaret ve reklâm amaçlı kullanımı için farklı tasarımlar yapılmaktadır. Bu noktada grafik tasarım ve tasarımcı önem kazanmaktadır. Görsel iletişimin önem kazandığı bu alanda tasarım öğelerinin kullanımı, hangi tasarım kriterlerinin kullanılacağı, bu kriterlerin kullanılmasındaki dikkat edilmesi gereken hususlar önemlidir. Bu araştırmada kullanıcı dostu ara yüz tasarımında renk, tipografi, resim, fotoğraf, illüstrasyon gibi öğelerin kullanımının yeri ve önemi incelenmiştir. İnternet sayfaları üzerindeki ara yüzlerin kaliteli tasarımlar olabilmeleri için nitelik ve nicelikleri önemlidir. Grafik tasarım kriterlerine uygun tasarlanan internet ara yüzler sayfaları arasında gezinmek diğer örneklerine göre daha basittir. Bu sebeple tasarım öğelerinin doğru kullanıldığı web sayfasının kullanıcı sayısının artması işlevsellik açısından önemlidir

Anahtar Kelimeler: İnternet, Ara Yüz Tasarımı, Grafik Tasarım

Doi: 10.17365/TMD.2014019182

USER-FRİENDLY İNTERFACE OF THE QUALİTY AND QUANTİTY INCREASING WITH GRAPHIC DESIGN ELEMENTS
 
In our age, information is produced in a fast way and it has lost its validity. Internet is the easiest and the most effective way to reach information. Nowadays, millions of people can reach varieties and numerous information by using Internet. Internet provides to gain information and to have communication. Another way to use Internet is shopping. Therefore, in his information age, it is needed to restructure, important developments have been achieved in terms of communication and network. Internet has became attractive for the target group as It provides the opportunity for direct sale. Different designs have been made for the usage of Internet for trading and advertisements. At that point graphic designs and designing have become important. On this area in which the visual communication has become important the usage of the design elements, which design criteria have been used and the points that should be taken into consideration for these criteria are important. In this search, it is studied that the importance and place of the elements such as colour, typography, picture, photograph, illustration in the design of the interface that is called user-friendly. For the quality designs of Interfaces that are on the web pages, their character and quantity are important. Searching on the Internet interfaces that are designed in related with the elements of the graphic design are easier than the other samples. Therefore, increasing of the number of the web page’s users in which the design elements are practiced in a proper way is important for its functionality

Keywords: Web Design, İnterface, Design, Graphic Design

Doi: 10.17365/TMD.2014019182

Tam Metin