Yıl:2014   Sayı: 2   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Banu ÖZTÜRK KURTASLAN
KENTSEL YEŞİL YOLLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: BOSTON ROSE FITZGERALD KENNEDY YEŞİL YOLU ÖRNEĞİ
 
Kentsel yeşil yollar, sürdürülebilirliğin farklı boyutlarını oluşturan ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik konularının gözetilerek planlanması ve tasarlanması gereken alanlardır. Bu açıdan yeşil yollar, kentsel sürdürülebilirlik konusunda yaşamsal katkılar sunabilmektedirler. Kentlerde yeşil yollar özellikle diğer ekolojik çözümlerle birlikte yaya ulaşımını teşvik eden sağlıklı kamusal mekânlar olarak var olmaktadırlar. İki buçuk kilometre uzunluğundaki Boston Rose Fitzgerald Kennedy Yeşil Yolu Amerika’nın başarılı kentsel yeşil yol örneklerinden biri olup, içerisinde tasarım özellikleri ve aktivite açısından kentsel yaşama canlılık katacak pek çok unsuru barındırmaktadır. Yeşil Yol aynı zamanda Boston Kenti’nin organik olarak sürdürülen tek kamusal parkıdır. Yeşil yolun yönetiminden sorumlu olan Yeşil Yol Koruma Kuruluşu, yeşil yolun ekonomik açıdan sürdürülebilirliği konusunda pek çok çözüm sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Yeşil Alan, Rose Fitzgerald Kennedy Yeşil Yolu, Kentsel Yeşil Yol Planlama, Kentsel Yeşil Yol Tasarımı

Doi: 10.17365/TMD.201429189

URBAN GREENWAYS AND SUSTAINIBILITY: BOSTON ROSE FITZGERALD KENNEDY GREENWAY SAMPLE
 
Urban greenways should be planned and designed by considering the different aspects of sustainibility such as ecological, economical and social sustainibility. From this point of view, greenways can offer some vital benefits on sustainibility issue. The greenways in cities, exist as places that are promoting pedestrian acces together with the other ecological solutions. The two and a half kilometers Boston Rose Fitzerald Kennedy Greenway is one of the succesful urban greenways and include many elements which adds vitality to urban life in terms of design qualities and activity. It is also the only ecological sustained public park in Boston City. The Boston Greenway Conservancy which is the responsible organization fort he management of the park offers varied solutions fort he economical sustainibility of the park.

Keywords: Sustainable Green Area, Roze Fitzgerald Kennedy Greenway, Urban Greenway Planning, Urban Greenway Design

Doi: 10.17365/TMD.201429189

Tam Metin