Yıl:2014   Sayı: 1   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Rifat OLGUN, Tahsin YILMAZ, Tuğçe ARABACI
KENTSEL MEKÂN TASARIMLARININ TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANICILARI İÇİN YETERLİLİĞİ; ANTALYA IŞIKLAR CADDESİ ÖRNEĞİ
 
Toplum hayatına katılımda mekâna ulaşmak ve mekânı kullanabilmek herkes için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle engelli bireylerin de diğer tüm bireylerle aynı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi, yapılı çevrenin onlar içinde ulaşılabilir biçimde planlanması, tasarlanması ve uygulanmasıyla sağlanacaktır. Engelli bireylerin bakıma muhtaç olarak algılanması ve toplumdan soyutlanması, hayata karşı duyarsız olmalarına neden olmaktadır. Bu kapsamda dünya ölçeğinde mekânların hızlı bir şekilde dönüşüm göstermesinden dolayı mekânsal, sosyal, politik ve kültürel dinamikler de değişim göstermektedir. Bu nedenle tasarımcılar engelli bireyleri de düşünerek onların sosyal hayata girebilmelerini kolaylaştıracak ve toplum içerisinde ki yaşamını etkileyen fiziksel engellerden kurtaracak tasarımlar oluşturmalıdır. Bu çalışma kapsamında Antalya kenti, Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde yer alan Işıklar Caddesinin engelliler açısından kullanımı incelenmiştir. Alan içerinde bulunan kaldırımlar, yaya geçitleri ve rampalar, otoparklar, durak ve istasyonlar, kent mobilyaları ve mağaza girişleri gözlemlenmiş ve fotoğrafları çekilerek ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen bu ölçümler standart temel tasarım ölçüleri ile karşılaştırılmıştır ve uygun bileşenler belirlenmiştir. Uygun olmayanlar için gerekli öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Mimarlığı, Engellilik, Mekânsal Tasarım, Işıklar Caddesi

Doi: 10.17365/TMD.2014019183

SUFFICIENY OF URBAN SPACE DESIGNS FOR WHEELCHAIR USERS: ANTALYA ISIKLAR STREET CASE
 
Accessibility and availability of a space are regarded very important for the participation to the social life. Therefore, the organization of the urban environment should be designed, planned and implemented in a way to make the urban spaces accessible for disabled people so that they could also live their lives in the same conditions with everyone. The perception that the disabled individuals are in need of care and their isolation from the society cause them to be insensible against to the life. In this context, because of the rapid transformation of the spaces on all around the world; spatial, social, political and cultural dynamics also show a significant change. Therefore, designers should create designs that take also the disabled persons into account and that would facilitate the access of the disabled individuals to social life and save them from the physical barriers significantly affecting their lives within the society. Within the scope of the study, Isıklar Street in Muratpasa District of Antalya Province is observed with regard to its use by the disabled people. The pavements, crossways and ramps, parking areas, bus stops and stations, equipment elements and entrances of buildings are examined, photographed and measured. These measurements are compared with the standards and appropriate components are determined. At the and of the study several design suggestions are revealled for unappropriate components.

Keywords: Landscape Architecture, Disability, Spatial Design, Isıklar Street

Doi: 10.17365/TMD.2014019183

Tam Metin