Yıl:2016   Sayı: 9   Alan: Mimarlık  

Filiz ŞENKAL SEZER
ISI YALITIMINDA VERIMI ETKILEYEN PARAMETRELER VE TÜRKIYE’DE ISI YALITIM UYGULAMALARINA YÖNELIK SISTEM TASARIMI ÖNERISI
 
Enerji etkin bina tasarım sürecinde enerji tasarrufu sağlamada yalıtım malzemelerinin önemi bilinen bir gerçektir. Ancak bu noktada ortaya çıkabilecek hatalar, hem bina hem de enerji tüketimi üzerinde olumsuz etki doğurmaktadır. Bu çalışmada öncelikle ısı yalıtımından optimum verimi alabilmek için dikkate alınması gereken parametreler belirlenmiştir. Bunlar; “Yalıtım Malzemesi Seçimi”, “Yalıtım Kalınlığı Tespit”i, “Yalıtım Şekli” ve “Yalıtım Uygulaması”dır. Çalışmanın son bölümünde Türkiye’de ısı yalıtımının doğru bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak bir sistem tasarımı önerisi sunulmuştur. Öneri planlama, tasarım ve uygulama olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Isı yalıtımı, Enerji Verimliliği, Yalıtım Tipi, Yalıtım Uygulaması

Doi: 10.17365/TMD.20160921731

PARAMETERS THAT EFFECT EFFICIENCY IN HEAT INSULATION AND A SUGGESTION FOR SYSTEM DESIGN FOR HEAT INSULATION APPLICATIONS IN TURKEY
 
The importance of heat insulation materials is known for energy efficient building design. However, mistakes regarding this result in negative results both for the building itself and for energy consumption. In this study the parameters that needs to be taken into consideration for optimum energy efficiency were defined. These are: “Selection of Insulation Materials”, “Determination of Insulation Thickness”, “Insulation Type”, and “Insulation Application”. In the last part of this study a system design suggestion is made to ensure heat insulation in Turkey is carried out correctly. The suggestion has three phases, namely planning, design, and implementation.

Keywords: Heat Insulation, Energy Efficiency, Insulation Type, Insulation Application

Doi: 10.17365/TMD.20160921731

Tam Metin