Yıl:2016   Sayı: 8   Alan: Mimarlık  

Nurşah SERTER, Cahide AYDIN İPEKÇİ
ISI YALITIM MALZEMELERİ ÜRETİCİ VE UYGULAYICILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Isı yalıtımı, farklı sıcaklıklarda olan iki ortam arasındaki ısı geçişinin azalması için yapılan uygulamalardır. Binalarda enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili çalışmaların başında yalıtım gelmektedir. Ancak yalıtım malzemelerinin üretici ve uygulayıcı sorunları hakkında bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, ısı yalıtımı ile ilgili literatür araştırması yapılması ve ısı yalıtımı sektöründe bulunan üretici ve uygulayıcıların sorunları ifade edilerek, bu sektörün daha verimli hale getirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. Çalışmanın kapsamı, ısı yalıtım malzemeleri, malzeme üreticileri ve uygulayıcıları olarak üç başlıkta toplanmıştır. Isı yalıtım malzemeleri üretici ve uygulayıcılarına yönelik yapılan araştırmada izlenen yöntem iki aşamalıdır. İlk aşamada ısı yalıtımı ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. İkinci aşamada ise, malzeme üreticileri ve uygulayıcıları ile ilgili sorunlar veri toplama yöntemi ile elde edilmiştir. Belirlenen sorunlara yönelik öneriler sunulmuştur. Sonuç olarak, ısı yalıtım sektörü, gelişmekte olan, dinamik bir portre çizmektedir. Tüketici bilinçsizliği, kalifiye eleman sıkıntısı, denetim ve arge eksikliği gibi sorunlar, yönetmeliklerce getirilen zorunluluklarla çözülecektir.

Anahtar Kelimeler: Isı Yalıtımı, Isı Yalıtım Malzemeleri, Isı Yalıtımı Sektörü, Üretici Sorunları, Uygulayıcı Sorunları

Doi: 10.17365/TMD.20163019757

A RESEARCH FOR MANUFACTURER AND ASSEMBLER OF THERMAL INSULATION MATERIALS
 
Thermal insulations are applications for reducing heat transfer between two spaces. Insulation is the most important study for increasing energy efficiency in buildings. However there isn’t an existing research for the problems of manufacturer and assembler of insulation materials. The purpose of this study is giving recommendations for improvement of thermal insulation industry by stating the problems of the sector and making a literature research for the insulation materials. The scope of the research is gathered around three topics; thermal insulation materials, manufacturers and assemblers. The method of the research for manufacturer and assembler of thermal insulation materials has two stages. In the first stage, the literature research is done for thermal insulation. In the second stage, the problems related with manufacturers and assemblers are obtained by collecting data. Lastly, recommendations are given for specified problems. In conclusion, thermal insulation industry has a developing and dynamic portrait. The problems like the absence of research & development and inspections, rareness of qualified employees and unconscious consumers will have been solved by obligations imposed by regulations.

Keywords: Thermal Insulation, Thermal Insulation Material, Thermal Insulation Industry, Manufacturer Problems, Assembler Problems

Doi: 10.17365/TMD.20163019757

Tam Metin