Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Elif KUTAY KARAÇOR, Sinem ÖZDEDE
DÜZCE HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ VE TASARIM SÜRECİ
 
Türkiye nüfusunun hızla yaşlanıyor olması gelecekte yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının da artacağını göstermektedir. Özellikle kentsel alanda yaşlı bakım hizmetlerinin sağlanacağı huzurevleri ve huzurevlerinin dış mekanları yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu kapsamda, özellikle peyzaj mimarları dış mekan tasarımına yönelik öneri geliştirirken yaşlıların fiziksel, zihinsel ve sosyal ihtiyaçları ile bireysel farklılıklarını da dikkate almaları gerekmektedir. Bu çalışmada Düzce Valiliği Huzurevi Müdürlüğü’nün çevre düzenleme projesinin tasarım kriterleri ve süreci hakkında bilgi verilmiş ve daha sonra yapılacak projeler için yol göstermek hedeflenmiştir. Huzurevi çevre düzenleme projesi için geliştirilen başlıca kullanımlar arasında; otopark, süs havuzu, teras, çok amaçlı sert zemin, çok amaçlı çim alan, sebze tarhları ve sebze tarhları için bir depo bulunmaktadır. Araştırma yöntemi olarak tanımlayıcı örnek alan çalışmasına başvurulmuş ve sonuç olarak projenin kısıtları belirtilmiş ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Huzurevi, Düzce, Peyzaj Projesi, Yaşlılık

Doi: 10.17365/TMD.2016716509

LANDSCAPE PROJECT AND DESIGN PROCESS OF DUZCE NURSING HOME MANAGEMENT
 
Rapid aging of Turkey's population demonstrate the needs of the elderly population will increase in the future. Nursing homes and their environments where provide nursing services especially in urban areas are important in terms of increased life quality of the elderly. In this scope, especially landscape architects should consider both physical, mental and social needs and individual differences of the elderly when design for outdoor spaces. In this study, detail information has been given about design criteria and process of landscape project of Duzce Governorship Nursing Home Management, therefore contributing to further projects is aimed. Mainly usages for landscape project of nursing home are; car parking area, pond, wooden deck, hardspaces, lawn, vegetable beds and garden storage. Descriptive case study was applied as a research method, consequently constraints of the project were specified and various suggestions were developed.

Keywords: Nursing Home, Duzce, Landscape Project, Elderly

Doi: 10.17365/TMD.2016716509

Tam Metin