Yıl:2014   Sayı: 3   Alan: Diğer Bilim Dalları  

Ahmet Cüneyt ER, Peter GOODRIDGE
DENEYSEL TUZ FIRINI UYGULAMASI
 
Seramikte tuz sırları 15. yüzyılda Avrupada keşfedilmiştir. Pişirim, tekniğin adından da anlaşıldığı üzere tuz kullanılarak seramik yüzeylerin sırlanmasıdır. Şekillendirmede kullanılan çamurun zinterleşme noktasına ulaşıldığında fırın içine tuz püskürtülerek ya da atılarak uygulanan bir tekniktir. Keşfedildiği dönemden bu yana gerek işlevsel gerek sanatsal çalışmalarda sıkça kullanılmış olan, altarnatif pişirim yöntemlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı seramik sanatçılarına ve özellikle seramik eğitimi alan öğrencilere, Pratik bir tuz fırınının nasıl yapılacağını ve tuz sırı elde etmenin yolunu göstermektir. Bu yolla öğrencilerin ve konuyla ilgili olanların ellerindeki imkanlar ile kendilerine deneysel tuz fırını yapabilmeleri hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tuz Sırı, Sır, Seramik, Seramik Tuz Fırını, Çarkta Şekillendirme

Doi: 10.17365/TMD.201439198

AN EXPERIMENTAL SALT KILN APPLICATION
 
Salt glaze in ceramics was discovered in Europe in the 15th Century. Firing, as the name of the technique hints, is based on glazing of ceramic surfaces utilizing salt. It’s a technique implemented by spraying or throwing salt inside the kiln when shaping clay reaches fusing point. It’s one of the alternative firing methods used since its invention for functional or artistic works frequently. This study aims to demonstrate how to build a salt kiln and how to obtain salt gaze for ceramic artists and especially for students of ceramics. Its purpose is to enable students or people who are interested, to build an experimental salt kiln using facilities at hand and for their own use.

Keywords: Salt Glaze, Galaze, Ceramic, Salt Glaze Kiln, Potter’s Wheel

Doi: 10.17365/TMD.201439198

Tam Metin