Yıl:2015   Sayı: 5   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Reyhan ERDOĞAN, Rifat OLGUN, Oğuzhan ÖZÇATALBAŞ, Faik ŞAVKLI
ÇİN PEYZAJ SANATINDA PENJİNG (MİNYATÜR PEYZAJ)
 
Bu çalışmada, Çin bahçe sanatı içinde önemli bir yere sahip olan penjing sanatının (saksı peyzajı, minyatür peyzaj) felsefesi ve genel özelliklerine yönelik, kavram ve teorilere yer verilmekte, bu sanatın uygulanmasındaki kurallar ve tasarım prensipleri ile kentlerdeki kapalı veya küçük mekânların estetik niteliklerinin arttırılması için kullanılabilirliği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çin Bahçe Sanatı, Penjing, Minyatür Peyzaj, Saksı Peyzajı

Doi: 10.17365/TMD.2015511329

PENJING IN THE CHINESE LANDSCAPE ART (MINIATURE LANDSCAPE)
 
In this study, the Chinese garden art a significant place in having Penjing art (potted landscape, miniature landscape) philosophy and general characteristics for the concepts and theories is given and this art in the implementation of rules and design principles for urban indoor or small spaces aesthetic qualities to increase the availability of it is emphasized.

Keywords: Chinese Garden Art, Penjing, Miniature Landscape, Potted Landscape

Doi: 10.17365/TMD.2015511329

Tam Metin