Yıl:2016   Sayı: 8   Alan: Görsel Sanatlar  

Pelin AVŞAR KARABAŞ, Muzaffer Çağatay UMAY
ÇAĞDAŞLARI VE ÖZGÜN ÜSLUBU İLE AMEDEO MODIGLIANI
 
Bu araştırma; 1884-1920 yılları arasında yaşamış Yahudi sanatçı Amedeo Modigliani’nin; özgün üslubunu yaratma sürecinde etkilendiği sanatçıları, çağdaşlarını, sanat anlayışını ve eserlerini diğer sanatçılardan ayıran temel özellikleri ele alan tarama modelinde bir çalışmadır. Amedeo Modigliani; Lautrec, Brancusi, Picasso, Braque ve Cezanne gibi sanatçıların eserlerinden etkilenmiş, Afrika heykelleri, Fovizm ve Kübizm’den esinlenmiş, portreleri ve nü resimleri ile tanınmıştır. Paris sanat ortamında tanınan Pablo Picasso, Wilhelm Lehmbruck, Alexander Archipenko, Maurice Utrillo, Max Jacob, Jules Pascin, Moise Kisling, Chaim Soutine, Juan Gris ve Diego Rivera’nın da bulunduğu sanatçılarla aynı dönemlerle yaşamıştır. Sanatçının resimlerini diğer ressamlardan ayıran en büyük özellikler; Antik Mısır resimlerini andıran portrelerindeki uzun boyunlar, hafifçe eğilmiş uzun başlar, düşük omuzlar, kimi zaman açık kimi zamansa kapalı badem gözler ve büzülü dudaklardır. Çarpıcı bir yalınlıkla vurgular yapılan figürlerinde uyguladığı deformasyonlar ve lirik, duygusal yoğunluk ile hayranlık uyandıran kendine özgü benzersiz bir anlayışın sahibidir.

Anahtar Kelimeler: Amedeo Modigliani, Modigliani Resimleri, Paris Sanatçıları, Figüratif Resim, Nü

Doi: 10.17365/TMD.20163019759

THE CONTEMPRORIES AND THE UNIQUE STYLE OF AMEDEO MODIGLIANI
 
This study is a screenig model research that discusses the contemporaries and sense of art of Amedeo Modigliani the Jewish artist who lived between 1884-1920, the artists that he was influenced within the process of creating his own unique style and the key elements that distinguishes his artwors from other artists. Amedeo Modigliani is known by portraits and nudes influenced by artist as Lautrec, Brancusi, Picasso, Braque and Cezanne and his African sculptures inspired by Fauvism and Cubism. Amedeo Modigliani lived in the same period with artists as Pablo Picasso, Wilhelm Lehmbruck, Alexander Archipenko, Maurice Utrillo, Max Jacob, Jules Pascin, Moise Kisling, Chaim Soutine, Juan Gris and Diego Rivera. Biggest features that differentiates his artwork are slightly bent long heads, low shoulders, sometimes open sometimes closed almond eyes, curled lips and long necks in portraits that evokes Ancient Egyptian paintings. With the deformations with a stunning simplicity in his figures and with lyrical, emotional intensity Amedeo Modigliani has an admirable, inspiring and unique sense of art.

Keywords: Amedeo Modigliani, Modigliani Painting, Paris Artists, Figurative Painting, Nude

Doi: 10.17365/TMD.20163019759

Tam Metin