Yıl:2016   Sayı: 7   Alan: Mimarlık  

Elvan Elif ÖZDEMİR, Pelin CENGİZOĞLU
ÇAĞDAŞ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE KAMUSAL MEKAN NİTELİKLERİ VE MERSİN FORUM AVM ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmanın amacı, kent mekanı nitelikleri taklit edilerek oluşturulan ve ‘ kent mekanının yanılsaması’ olarak yaratılan alışveriş merkezini cadde, sokak ve meydan gibi bileşenlerin organizasyonu açısından analiz ederek kentsel-kamusal mekan nitelikleri açısından sorgulamaktır. Alışveriş merkezi ile kentsel- kamusal mekan arasındaki mekansal ilişki, kent merkezinin özelliklerine kamu mekanının kamusal niteliklerini oluşturan temel özellikleri ile odaklanan farklı bir bakış açısı ile incelenmektedir. Mersin Forum AVM’de yeniden yorumlanan kent mekanı karakteristikleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak, alışveriş merkezinde yapılan kentsel-kamusal alana ait mekansal göndermelerin yeterli olmadığı vurgulanmıştır. Ne var ki, modern zamanların en yaygın alışveriş mekanları olan alışveriş merkezleri, ekonomik, toplumsal ve mekansal özellikleri ile günümüzün kent merkezlerinin birer taklitleridir. Bu çalışma ile günümüz kent merkezlerinin, erişebilirlik, estetik, teknolojik gelişmeler, kamusal güvenlik, kentsel tasarım ve yönetim gerekliliklerinden uzaklaşarak yerini alan alışveriş merkezlerinin, mekanlarının gelişimine ve tasarımına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mersin Forum AVM, Kentsel Mekan, Kamusal Mekan

Doi: 10.17365/TMD.2016716507

PUBLIC SPACE CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY SHOPPING CENTERS: THE CASE OF MERSİN FORUM SHOPPING CENTER
 
The aim of the study has been identified as questioning the ‘public-urban characteristics’ of shopping centers which are interpreted the characteristics of urban space as ‘illusion of the urban space’. The shopping centers are analysed through its spatial organization wtih its square, street and road. The spatial relationship between the shopping centers and the public-urban spaces were examined with focusing on the basic features of city center through spatial quality of public space in a different perspective. The characteristics of Forum Shopping Center in Mersin were analyzed through the characteristics of public-urban space which were reinterpreted. As a result, the unsuffiency of the spatial reference of public-urban space at the shopping center was emphasized. However, nowadays, modern times of the most common shopping malls are the imitations of the city centers with its economic, social and spatial features. This study generates proposals for the design and the spatial development of the contemporary shopping centers which takes place city centers’ features of accessibility, aesthetics, technological development, public safety, urban design and management requirements.

Keywords: Mersin Forum Shopping Center, Urban Space, Public Space

Doi: 10.17365/TMD.2016716507

Tam Metin